Nieuwe VCU-norm per 01-11-2011

Zoals u waarschijnlijk weet zijn er wijzigingen in de VCU-norm voor de uitzend- en detacheringsbranche aanstaande.

Nu is duidelijk geworden dat de herziene VCU-norm al per 1 november 2011 uitgegeven wordt. De formele naam is dan VCU2011/05. Deze versie vervangt de huidige VCU 2007/04.

Voor sommige uitzend- en detacheringburo’s zal het goed uitkomen dat er een lange overgangstermijn is afgesproken, vanaf 1-8-2012 dienen nieuwe contracten met certificerende instellingen te worden gebaseerd op VCU-versie 2011/05.

Uiterlijk tot 30-9-2013 zijn certificaten VCA 2007/04 geldig, dan moet uw VCU-systeem omgezet zijn naar de nieuwe versie, met zoals algemeen bekend een geldigheid van drie jaar. Inhoudelijk krijgt vooral PAGO/PMO meer aandacht en wordt het VCU-VIL- examen krijgt meer ‘VCU-vragen’. Van de overige inhoudelijke wijzigen brengen we u nog op de hoogte.

U mag natuurlijk uw vragen altijd stellen: info@vanvoorstconsult.nl of aan uw adviseur.