Nieuwe versie VCA 2017/6.0 definitief

De Raad voor Accreditatie (RvA, de toezichthouder op het VCA-systeem), heeft de nieuwe VCA-versie 2017/6.0 geaccepteerd. De SSCC wil via VCA 2017/6.0 veiligheid nog meer centraal stellen. Hiervoor zijn er verbeteringen doorgevoerd op het gebied van de werkplek en veilig gedrag. Ook hoopt men hiermee meer duidelijkheid en betrouwbaarheid in de keten vorm te geven. Dit nieuwe schema is, zonder nuances, zowel voor Nederland als België geldig.VCA SSVV

Planning voor implementatie van deze nieuwe VCA?

VCA 2017/6.0 vervangt de vorige versie, 2008/5.1. Toch zal het nog wel even duren voordat hij echt in gebruik zal worden genomen, aldus de SSVV. De nieuwe norm moet nog definitief opgemaakt en gepubliceerd worden en certificatie-instellingen moeten nog volgens de nieuwe versie mogen certificeren.

Als de nieuwe VCA-norm openbaar komt, zullen we u hierover uiteraard informeren. Uiteindelijk moeten alle VCA-gecertificeerde bedrijven over naar de nieuwe norm. Gewoonlijk geldt hierbij een overgangstermijn van 3 jaar. Meestal is het prijstechnisch het meest interessant om bij de eerstvolgende (her)certificering over te gaan op de nieuwe VCA 2017/6.0.

P.s. De nieuwe versie heeft geen gevolgen voor de VCA-examens. Heeft u een VCA-diploma dan blijft deze gewoon geldig tot de huidige einddatum.

Wat wordt er anders?

Gezien de norm nog niet openbaar is kunnen we nog niets zeggen over de echte wijzigingen. De SSVV benoemd vijf “verbeteringen” in de VCA 2017/6.0:

 • Terug naar de basis
  Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door strakker te formuleren en te ontdubbelen, zijn het aantal eisen verminderd. De eisen die overblijven zijn meer logisch gestructureerd. Vergeleken met de vorige VCA-versie is er minder aandacht voor milieu.
 • Werkplek: meer aandacht voor de praktijk
  De onderdelen over de werkplek zijn aangescherpt op basis van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. De onderdelen sluiten nu beter aan bij de veiligheidspraktijk van vandaag. Ook is er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek.
 • Gedrag: ruimte voor maatwerk
  Ieder bedrijf is anders. Wat bij de eéén werkt als het gaat om het stimuleren van veilig gedrag, hoeft bij de ander (nog) niet op die manier te werken. Het vakgebied gedragsbeïnvloeding is bovendien volop in ontwikkeling en bedrijven moeten de kans krijgen om op die ontwikkelingen in te spelen. Daarom komt er meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat verplicht wordt voor VCA**-bedrijven.
 • Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten
  De positie van de ZZP’er binnen de VCA is (hopelijk) verduidelijkt. Door meer must-vragen op te nemen voor VCA* bedrijven hoopt men de betrouwbaarheid/veiligheid aan het begin van de keten te verhogen. Ook moeten inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemie-bedrijven) onderaannemers op meer punten toetsen dan nu het geval is.
 • VCA en andere landen: meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid
  Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België. Deze landen kennen geen eigen accenten/interpretatie meer. De nieuwe versie is zo ingericht dat ook andere landen deze norm makkelijk kunnen overnemen, inclusief een duidelijke ondergrens van wat er wordt verwacht.

Wanneer kunnen we met de VCA 2017/6.0 aan de slag?

Zodra de norm gepubliceerd is zullen wij u meer inhoudelijk informeren over de echte wijzigingen en hoe we deze doelgericht kunnen toepassen. U kunt hierover altijd vragen stellen bij uw adviseur. De SSVV zal hierover ook als een van de eerste communiceren via www.VCA.nl.
Heeft u nu al vragen en wilt u hierover sparren, neem dan contact op met Gijsbert van Voorst via 06-54 20 13 35 of ons contactformulier.