Nieuwe RI&E voor metaalbewerkingsbedrijven

De Koninklijke Metaalunie is op dit moment bezig om – in overleg met de vakbonden – de Metaalunie RIE Online om te vormen tot een officiële risico-inventarisatie en -evaluatie voor metaalbewerkingsbedrijven. Deze branche-RIE wordt naar verwachting in mei 2006 opgeleverd. De belangrijkste voordelen van één officiële RIE voor de metaalbewerkingsbranche zijn dat bedrijven tot en met 10 medewerkers die vallen onder de CAO voor het metaalbewerkingsbedrijf, niet langer verplicht zijn de RIE door een arbodienst te laten toetsen. Voor bedrijven met 11 tot en met 25 medewerkers gaat een lichtere toetsverplichting gelden, bij een arbodienst.