NIEUWE ONTWERPNORM VOOR MILIEUCOMMUNICATIE

Eind december 2004 is de Draft International Standard ISO/DIS 14063 gepubliceerd. Deze norm bevat richtlijnen en voorbeelden voor milieucommunicatie. De richtlijn beperkt zich niet tot schriftelijke milieuverslaglegging, maar alle vormen van communicatie door een organisatie over haar milieuaspecten met belanghebbende partijen komen aan bod. De richtlijnen zijn gebaseerd op een aantal principes voor ‘goede’ milieucommunicatie, zoals transparantie, geschiktheid (wat betreft format en inhoud voor specifieke belanghebbenden), geloofwaardigheid en duidelijkheid. De richtlijn ISO 14063 is bedoeld om bedrijven te ondersteunen bij het formuleren van een beleid en strategie en het kiezen van methoden en werkwijze voor het daadwerkelijk communiceren met belanghebbende partijen over milieuzaken. Het document bevat tal van voorbeelden en korte casebeschrijvingen om diverse aspecten van milieucommunicatie concreet toe te lichten. Zo bevat ISO 14063 een uitgebreide tabel met een overzicht van communicatietechnieken, waarbij wordt aangegeven wat sterke en zwakke punten zijn en waar een bedrijf op bedacht moet zijn als het een bepaalde techniek toepast. Een voorbeeld: het geven van een radio-interview. Sterke kant: je kunt gemakkelijk veel mensen bereiken. Nadeel: je bent afhankelijk van de vraagstelling van de interviewer en interactie met publiek is er niet, tenzij luisteraars telefonisch kunnen reageren. Aandachtspunt: wees kort en to-the-point en houd het eenvoudig. De richtlijn is bedoeld voor alle typen organisaties en voor zowel interne als externe communicatie. De richtlijn zal vermoedelijk in 2006 in zijn definitieve vorm worden gepubliceerd.