NIEUWE NORM VOOR MVO: ISO 26000

ISO start met normontwikkeling voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO

ISO heeft de tijdens een onlangs gehouden vergadering in Bangkok de basis gelegd voor een norm over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het document zal richtlijnen bevatten voor ‘Social Responsibility (SR)’. Het wordt geen managementsysteemnorm en is expliciet niet bedoeld voor certificatiedoeleinden. ISO verwacht dat de ontwikkeling van de richtlijnen ongeveer 3 jaar duurt. De publicatie ervan wordt begin 2008 verwacht.

Het nummer is al bekend: ISO 26000…

Wilt u meer weten over de ophanden zijnde internationale richtlijn voor Social Responsibility (in Nederland Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)? Op 13 december 2005 organiseert NEN in Delft een symposium waar de norm voor MVO centraal staat. Op het NEN-symposium ‘ISO-richtlijn voor MVO: zin of waanzin?’ worden reikwijdte, uitgangspunten en inhoud van deze ISO-richtlijn toegelicht. U krijgt te horen wat u wel en wat u niet kan verwachten van ISO 26000. Ook geven verschillende stakeholders zoals bedrijfsleven, overheden en NGO’s hun mening over deze nieuwe richtlijn. Bovendien wordt de integratie van MVO in bestaande bedrijfssystemen door een praktijkspreker toegelicht.