NIEUWE HYGIËNECODE KLEINSCHALIGE DETAILHANDEL

De nieuwe Hygiënecode is in werking getreden per 1 mei 2011

Ten opzichte van de vorige versie zijn de belangrijkste wijzigingen:

 • Het opnemen van een “leeswijzer” die het eenvoudiger maakt om volgens de hygiënecode te werken.
 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen verplichte werkwijzen en tips. Tips hoeven niet te worden verantwoord tegenover de toezichthoudende instantie.
 • In de code is rekening gehouden met het feit dat in de winkels vaak, naast de zuivelproducten, andere producten verkocht worden. De werkwijze in de hygiënecode dekt ook de voedselveiligheidsrisico’s die met deze producten (bv. Diepgevroren vlees en verpakte salades) verband houdem, zodat een aanvullende risico-analyse of hygiënecode niet meer nodig is.
 • Bijzondere omstandigheden moeten in de administratie worden vermeld, samen met de genomen corrigerende acties.
 • Het handboek met de formulieren moet op de werkplek beschikbaar zijn. Registraties moeten altijd beschikbaar zijn.
 • Er worden aanvullende inrichtingseisen gegeven, gebaseerd op EU-verordening.
 • Als er sprake is van afval dat voor diervoeder bestemd wordt, dan moet dit voldoen aan de diervoeder wetgeving en als zodanig geïdentificeerd en gecategoriseerd worden.
 • Er is meer aandacht voor het voorkomen van kruisbesmetting.
 • Het meten van producttemperatuur is enigszins vereenvoudigd. In vorige versies moest de temperatuur in het product gemeten worden. Nu mag de temperatuur tussen de producten gemeten worden. Let op: De temperatuur van het product zelf is bepalend voor de houdbaarheid.
 • De nieuwe eisen voor de vermelding van de houdbaarheid zijn opgenomen.
 • De richtlijnen voor de inrichting van koelmeubels zijn in de nieuwe versie opgenomen als tip.
 • Er zijn wijzigingen in de controles en registraties. Soms is alleen nog de registratie van afwijkingen een vereiste.
 • De wettelijke eisen voor etikettering, met aandacht voor de vermelding van allergenen, is opgenomen in Bijlage 1.
 • Het reinigings- en desinfectieplan moet nog wel aanwezig zijn, maar de registratie van de uitvoering is komen te vervallen.
 • De controle van de lokdozen hoeft niet meer geregistreerd te worden.
 • Er zijn nieuwe registratieformulieren opgenomen die aansluiten bij de huidige vereisten binnen de code.

Bron: Productschap Zuivel