NIEUWE GMP+ VOOR TUSSENHANDEL DIERVOEDERS

Door Ing. T. (Ton) Kortekaas

Het productschap heeft per 12 juni een nieuwe (aanvullende) GMP standaard (GMP B 3.2) voor tussenhandel goedgekeurd. De GMP-borgingsregeling komt daarmee te vervallen. Gebleken is dat die borgingsregeling onvoldoende is om te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot eigen aansprakelijkheid.

De nieuwe GMP standaard is alleen bedoeld voor tussenhandel van VERPAKTE diervoeders, of bulk diervoeders. Mits het transport is uitbesteed aan een GMP+-gecertificeerde partij. Voor de tussenhandelaren verandert er veel. Zij moeten hun eigen GMP kwaliteitshandboek opzetten, maar ook zullen zij door een certificerende instelling moeten worden geaudit en gecertificeerd. Dit zal investeringen in tijd en geld met zich meebrengen.

Kijkend naar de opbouw van de GMP B 3.2 standaard is deze eenvoudig gehouden. Voorgeschreven is welke procedures in een GMP kwaliteitshandboek moeten zijn vastgelegd en welke registraties moeten worden bijgehouden.

Deze standaard (hygiënecode) bestaat uit twee delen. Deel 1 bevat de uitgewerkte wettelijke en bovenwettelijke GMP+ voorwaarden. Het tweede deel bevat registratieformulieren die de tussenhandelaar in de praktijk kan gebruiken bij het toepassen van de voorwaarden uit de hygiënecode. De gevarenanalyse en het basisvoorwaardenprogramma zijn al uitgewerkt en in de regel voldoende om de activiteit te borgen. Hieronder de hyperlink naar deze nieuwe standaard:https://www.pdv.nl/lmbinaries/gmp_b3.2_hygienecode_tussenhandel_(finale_versie).pdf

Advies en begeleiding bij GMP+ certificering
Van Voorst Consult heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van kwaliteits­managementsystemen en certificering. Wilt u meer weten over de GMP+ certificering en wat Van Voorst Consult op het gebied van voedselveiligheid voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op!