NIEUWE BRC FOOD / BRC PACKAGING AND PACKAGING MATERIALS

De nieuwe versies van de BRC Food en BRC Packaging zullen worden gepubliceerd in januari 2008. Deze versies zijn geldig vanaf 1 juli 2008. Tot die tijd worden de audits uitgevoerd op basis van de bestaande versies; daarna kan alleen worden getoetst tegen de nieuwe versies.