Informatiebeveiliging voor uw organisatie of zorginstelling

In de zorgsector is de NEN 7510 dé norm voor informatiebeveiliging (hierbuiten, maar soms ook voor toeleveranciers wordt de ISO 27001 gehanteerd). Zeker wanneer een EPD, een elektronisch patiëntendossier, wordt toegepast is een NEN 7510-certificering vereist. Zowel de autoriteit persoonsgegevens (AP) als de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gebruiken deze certificering als meetinstrument voor uw informatiebeveiliging.

Wanneer NEN 7510 behalen

De NEN 7510 is voor instanties die direct met een EPD werken een vereiste maar voor iedere organisatie waar met patientgegevens / persoonsgegevens wordt gewerkt geschikt. Ook voor andere partijen in deze sector, denk aan datacenters, leveranciers van SaaS-oplossingen of IT-beheerders wordt deze norm soms toegepast of vereist vanuit uw klant. NEN 7510-certificering toont, net als een ISO 27001-certificaat, aan dat u zorgvuldig en vertrouwelijk met de aanwezige persoonsgegevens om gaat.

De NEN 7510 is identiek aan de ISO 27001 waarbij de interpretatie meer specifiek op de zorgsector is geschreven. Uiteindelijk maakt de markt / uw klant de keuze welk type certificaat zij graag bij u als (toeleverende) partij in de zorgsector zien. Twijfelt u nog welke norm u moet kiezen, of wilt u aan de slag met de NEN 7510 of de ISO 27001, neem vrijblijvend contact op om te bespreken hoe we dit doelgericht met u kunnen vormgeven.

Ondersteuning naar uw NEN 7510 certificaat

De NEN 7510 heeft veel overeenkomsten met de ISO 27001. Toch zijn er wel wat specifieke zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Deze eisen hebben we ondergebracht in onze EasyTool systematiek. Hierin leggen we op een praktische en effectieve manier uw werkwijze rondom informatiebeveiligingssysteem vast. Uiteraard is deze EasyTool systeem gratis onderdeel van onze dienstverlening en een blijvende meerwaarde voor uw organisatie.

Van Voorst Consult adviseert en begeleidt u graag bij het behalen van het NEN 7510 certificaat, eventueel gecombineert met de ISO 27001.
Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen.