Informatiebeveiliging voor uw organisatie of zorginstelling

In de zorgsector is de NEN 7510 dé norm voor informatiebeveiliging (hierbuiten, maar soms ook voor toeleveranciers wordt de ISO 27001 gehanteerd). Zeker wanneer een EPD, een elektronisch patiëntendossier, wordt toegepast is een NEN 7510-certificering vereist. Zowel de autoriteit persoonsgegevens (AP) als de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gebruiken deze certificering als meetinstrument voor uw informatiebeveiliging. NEN 7510-certificering toont, net als een ISO 27001-certificaat, aan dat u zorgvuldig en vertrouwelijk met de aanwezige persoonsgegevens om gaat.

Wanneer NEN 7510 behalen

De NEN 7510 is voor instanties die direct met een EPD werken een vereiste en geschikt voor iedere organisatie waar met patiëntgegevens / persoonsgegevens gewerkt wordt. Ook voor andere partijen in deze sector, denk aan datacenters, leveranciers van SaaS-oplossingen of IT-beheerders wordt deze norm steeds vaker toegepast of vereist vanuit uw klant.

Een belangrijk onderdeel van de NEN 7510 is het weren tegen cybercrime. Denk aan de availability van data doormiddel van back-ups of rechtenstructuren. De confidentiality / geheimhouding van data is belangrijk om datalekken te voorkomen en uitbuiting middels phishing of ransomware tegen te gaan. Als derde wordt gekeken naar de integriteit van data, bijvoorbeeld middels logging en wijzigingenbeheer.

De NEN 7510 is identiek aan de ISO 27001 waarbij de interpretatie meer specifiek, diepgaander, naar de zorgsector is geschreven. Uiteindelijk maakt de markt / uw klant de keuze welk type certificaat zij graag bij u als (toeleverende) partij in de zorgsector zien. Twijfelt u nog welke norm u moet kiezen, of wilt u aan de slag met de NEN 7510 of de ISO 27001, neem vrijblijvend contact op om te bespreken hoe we dit doelgericht met u kunnen vormgeven.

Ondersteuning naar uw NEN 7510 certificaat

Het opzetten van een ISMS (Information Security Management System) is een complexe aangelegenheid. De eisen van de norm worden vormgegeven in een beheersbaar systeem. Het goed managen en bijhouden van het systeem is een uitdaging die we graag wat makkelijk en overzichtelijk maken middels onze werkwijze; de Easytool systematiek. Hierin ligt we op een praktische en effectieve manier uw werkwijze rondom informatiebeveiligingssysteem vast. Uiteraard is dit EasyTool-systeem gratis onderdeel van onze dienstverlening en een blijvende meerwaarde voor uw organisatie.

NEN 7510 implementatie bij grotere (toeleveranciers van) zorgverleners vergt soms ook om de juiste interim ondersteuning waarin het bestaande IT-team projectmatig wordt aangestuurd door een ervaren informatiebeveiliging-programma manager. Wij hebben ervaren en deskundige projectleiders die u de projectcoördinatie uit handen kunnen nemen zodat we doelgericht naar certificatie en versterking van uw IT-omgeving werken.

Van Voorst Consult adviseert en begeleidt u graag bij het behalen van het NEN 7510 certificaat, eventueel gecombineerd met de ISO 27001 en/of interne training
Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen.