NEN 4400-1

Wat is NEN 4400-1?

 

Als uitzendorganisatie wilt u natuurlijk een betrouwbare en capabele partner zijn voor uw klanten. Daar hebben ze recht op. Bovendien zijn uw klanten bijzonder kritische ondernemers bij wie kwaliteit op alle fronten hoog in het vaandel staat. De eisen die aan uw organisatie worden gesteld, zijn streng. Steeds vaker besluiten bedrijven alleen nog personeel in te lenen via gecertificeerde bedrijven.
De landelijke eisen van de NEN 4400-1 norm waarborgen dat :
  • uitzend- en inleenbedrijven belasting en sociale lasten afdragen
  • de medewerkers van deze bedrijven gerechtigd zijn om in Nederland te werken.
Bedrijven die arbeidskrachten inhuren via een NEN 4400-1 gecertificeerd bedrijf:
  • worden vrijwel zeker niet geconfronteerd met aansprakelijkheidsstellingen bij problemen met de afdracht van belastingen en sociale lasten
  • kunnen er op rekenen dat de ingehuurde krachten in Nederland mogen werken.
Certificeren conform NEN 4400-1
De NEN 4400-1 certificering bevestigt dat uw bedrijf goed is georganiseerd en voldoet aan de eisen. Om te kunnen bepalen of uw bedrijf voldoet aan de NEN 4400-1 norm, controleert de certificerende instelling delen van de personeelsadministratie, de loonadministratie en de financiële administratie. Steekproefsgewijs bekijkt de auditeur (onderdelen van) dossiers. Na afloop van de audit wordt het rapport van de auditeur gecontroleerd. Wanneer het resultaat positief is, wordt uw bedrijf gecertificeerd.
De zekerheid van een register
Alle uitzendorganisaties en onderaannemers die voldoen aan de landelijke eisen worden per
1 januari 2007 opgenomen in het nieuwe landelijke register (www.normeringarbeid.nl).
Werkgevers die het register raadplegen, kiezen bewust voor de zekerheid van samenwerking met een gecertificeerde onderneming.
Onderstaande certificerende instanties zijn geacrediteerd voor NEN 4400-1

 

NEN 4400-1 advies?

Van Voorst Consult adviseert al jaren uitzendorganisaties bij certificeringen. Wilt u ook NEN 4400-1 certificeren, mail ons dan voor een nulmeting of neem contact op voor meer informatie over NEN 4400-1!