De MVO-Prestatieladder: Certificering van duurzaam ondernemen

De MVO-Prestatieladder heeft de HLS-structuur waarmee de MVO-prestatieladder naadloos aansluit bij certificaten als de ISO 9001 of ISO 14001. Bij de ontwikkeling van de ladder is uitgegaan van de ISO 26000, ISO 9001:2015, AA1000 en het GRI.

Als u als bedrijf een begin wilt maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen, of al gevorderd bent in het duurzaam ondernemen, is deze ladder een overzichtelijk handvat dit aantoonbaar te maken voor de buitenwereld. En mocht u de ladder nog te diepgaand vinden, overweeg dan te starten met het MVO keurmerk. Hiermee zet u als organisatie de juiste eerste stappen richting de MVO-prestatieladder.

Opzet van de ladder

De MVO-Prestatieladder is zodanig opgezet dat deze passend is voor iedere organisatie, groot of klein, en ook aansluit bij overheid of NGO’s. De 33 indicatoren van de ladder zijn verdeeld over 7 kernthema’s waarmee verantwoord ondernemen op een begrijpelijke manier wordt uitgewerkt. De HLS-structuur van de norm helpt om een werkbaar systeem neer te zetten welke uw MVO-inspanningen aantoonbaar maakt en dit naadloos laat aansluiten bij eventuele andere ISO-normen zoals de ISO 9001.

HOE KUNNEN WIJ U HET BEST HELPEN?
MANUALSUPPORT
Adviserende ondersteuning
MEER OVER MANUALSUPPORT
VOORSTSUPPORT
Ondersteuning & advies
MEER OVER VOORSTSUPPORT
INTERIMSUPPORT
Volledig ontzorgen
MEER OVER INTERIMSUPPORT
of een pakket op maat

Waarom geen ISO 26000-certificering?

De ISO heeft de ISO 26000 Guidance on Social Responsibility opgesteld. Doelstelling van deze internationale richtlijn is het ondersteunen van organisaties bij de invoering van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met de ISO 26000 is een wereldwijde basis gelegd voor een uniforme terminologie op het terrein van MVO.

Nadrukkelijk wordt gesproken van een ondersteunende richtlijn en niet van een certificeerbare norm. ISO 26000 is geen norm voor een MVO-managementsysteem, maar geeft adviezen hoe organisaties MVO-aspecten kunnen koppelen aan al bestaande systemen in de organisatie.

De MVO-Prestatieladder voor u

Van Voorst Consult heeft jarenlange ervaring met het adviseren en begeleiden van organisaties. Graag maken we een afspraak om samen te kijken naar de mogelijkheden van de MVO-Prestatieladder of andere manieren van maatschappelijk verantwoord ondernemen passend bij uw organisatie. Zo is voor veel bedrijven het MVO keurmerk een geschikte eerste opmaat om MVO in de organisatie vorm te geven en te ‘groeien’ richting de MVO prestatieladder.

Voor een oriënterend gesprek en toelichting van onze aanpak vult u het formulier in en dan bellen wij u binnen één werkdag terug.

Contact over deze norm of certificering?

Ik heb een vraag aan Van Voorst Consult

U kunt ook direct een adviesgesprek aanvragen. Wij komen graag bij u langs voor een adviesgesprek van ongeveer een uur waarin we de tijd hebben om met u door te praten wat u wilt bereiken en hoe wij u daarbij kunnen helpen. PLAN EEN ADVIESGESPREK

Meer informatie over de MVO-Prestatieladder