De MVO Prestatieladder – Eisen en Certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is er voor bedrijven die vanuit maatschappelijke betrokkenheid, duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar willen maken.

De MVO Prestatieladder brengt de bekende People, Planet en Profit (Prosperity) samen in een set van hanteerbare eisen waaraan uw bedrijf invulling kan geven. De ladder kent vijf niveaus. Als u zich laat certificeren, is de certificering een momentopname van uw duurzame ontwikkeling op dat moment. U bent gecertificeerd op één van de vijf niveaus / treden. Voor niveau 1 en 2 geldt dat u met 1 jaar door moet groeien naar een volgend (opstap)niveau. Vanaf niveau 3 is verder ‘opklimmen’ niet vereist. Dit certificaat wordt dan 3-jaarlijks vernieuwd, wel krijgt u jaarlijks een tussentijdse- ofwel controle-audit.

Aanduiding-niveaus-MVO-Prestatieladder-versie-3.0

De MVO Prestatieladder: Certificering van duurzaam ondernemen

De MVO Prestatieladder heeft de HLS-structuur waarmee de ladder naadloos aansluit bij certificaten als de ISO 9001 of ISO 14001. Bij de ontwikkeling van de ladder is uitgegaan van de ISO 26000, ISO 9001:2015, AA1000 en het GRI.

Als u als bedrijf een begin wilt maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen, of al gevorderd bent in het duurzaam ondernemen, is deze ladder een overzichtelijk handvat dit aantoonbaar te maken voor de buitenwereld.

En mocht u de ladder nog te diepgaand vinden, overweeg dan het MVO keurmerk. Hiermee zet u als organisatie de juiste eerste stappen richting de MVO-prestatieladder en kan uw organisatie ‘wennen aan en groeien in’ MVO.

Opzet van de ladder

De MVO Prestatieladder is zodanig opgezet dat deze passend is voor iedere organisatie, groot of klein, en ook aansluit bij overheid of NGO’s. De 33 indicatoren van de ladder zijn verdeeld over 7 kernthema’s waarmee verantwoord ondernemen op een begrijpelijke manier wordt uitgewerkt.

De HLS-structuur van de norm helpt om een werkbaar systeem neer te zetten welke uw MVO-inspanningen aantoonbaar maakt en dit naadloos laat aansluiten bij eventuele andere ISO-normen zoals de ISO 9001.

Koppeling met andere wetgeving en richtlijnen

De Sustainable Development Goals van de VN

De MVO Prestatieladder helpt bedrijven om de Sustainable Development Goals (SDG) van de VN te vertalen naar de eigen bedrijfssituatie en op eigen schaal impact te maken. De criteria van de MVO Prestatieladder zijn rechtstreeks gekoppeld aan de SDG’s, maar dan in de lijn met bekende kaders als ISO en GRI normen.

sustainable development goals

Aansluiting Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplichting

Via de CSRD heeft de Europese Unie MVO-rapportage ook voor kleinere organisaties verplicht gemaakt. Deze vereiste geldt voor beursgenoteerde bedrijven en bedrijven die voldoen aan twee van de volgende criteria: >250 medewerkers, meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar en/of meer dan 20 miljoen euro balanstotaal.
In het MVO-verslag moeten bedrijven aantonen welke inspanningen zij leveren voor de verduurzaming van hun business voor mens en milieu. Een richtlijn voor meer transparantie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Heeft u, of wilt u aan de slag met de MVO-prestatieladder, dan vervult u hiermee ‘automatisch’ de CSRD-verplichting. Wilt u aan de slag met de MVO-prestatieladder en/of moet u voldoen aan de CSRD, neem dan vrijblijven contact op uw invulling hiervan te bespreken.

Vergelijking met ISO 26000

De ISO heeft de ISO 26000 Guidance on Social Responsibility opgesteld. Doelstelling van deze internationale richtlijn is het ondersteunen van organisaties bij de invoering van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met de ISO 26000 is een wereldwijde basis gelegd voor een uniforme terminologie op het terrein van MVO.

Nadrukkelijk wordt gesproken van een ondersteunende richtlijn en niet van een certificeerbare norm. ISO 26000 is geen norm voor een MVO-managementsysteem, maar geeft adviezen hoe organisaties MVO-aspecten kunnen koppelen aan al bestaande systemen in de organisatie. De MVO prestatieladder is hiermee de vertaling van de ISO 26000 naar een certificeerbare norm.

HOE KUNNEN WIJ U HET BEST HELPEN?
BEGELEIDING OP HOOFDLIJNEN
Nooit teveel betalen
MEER OVER BEGELEIDING OP HOOFDLIJNEN
ADVIES & ONDERSTEUNING
Optimale samenwerking
MEER OVER ADVIES & ONDERSTEUNING
VOLLEDIG ONTZORGEN
Geen omkijken meer hebben
MEER OVER VOLLEDIG ONTZORGEN
of een pakket op maat

De MVO Prestatieladder voor u

Van Voorst Consult heeft jarenlange ervaring met het adviseren en begeleiden van organisaties. Graag maken we een afspraak om samen te kijken naar de mogelijkheden van de MVO Prestatieladder of andere manieren van maatschappelijk verantwoord ondernemen passend voor uw organisatie.

Zo is voor veel bedrijven het MVO keurmerk een geschikte eerste opmaat om MVO in de organisatie vorm te geven en te ‘groeien’ richting de MVO prestatieladder.

Voor een oriënterend gesprek en toelichting van onze aanpak vult u het formulier in en dan bellen wij u binnen één werkdag terug.

Meer informatie over de MVO Prestatieladder

Informatie aanvragen over deze norm?
U kunt ook direct een adviesgesprek aanvragen.

Wij komen graag bij u langs voor een adviesgesprek van ongeveer een uur waarin we de tijd hebben om met u door te praten wat u wilt bereiken en hoe wij u daarbij kunnen helpen.

Klik om te zien hoe u zich voor kunt bereiden en om een moment te plannen waarop het gesprek u uitkomt. PLAN EEN ADVIESGESPREK