MEER VRIJHEID BIJ INVULLEN ARBOBELEID

Werkgevers en werknemers krijgen vanaf volgend jaar meer ruimte om samen het eigen arbobeleid in te vullen. Ze worden nauwer betrokken bij de uitvoering van het beleid, waardoor de kwaliteit ervan verbetert. Dat staat in een voorstel voor een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de nieuwe wet komen zo min mogelijk Haagse regels bovenop de regels van de Europese Unie.

Alleen als er sprake is van zeer ernstige risico’s maakt Van Hoof een uitzondering. Bijvoorbeeld bij het werken met professioneel vuurwerk of bij het vervangen van producten met vluchtige organische stoffen. De overheid schrijft niet meer tot in detail voor aan welke eisen ondernemingen moeten voldoen. Wel komen er zogenoemde ‘doelvoorschriften’, omschrijvingen van het te bereiken beschermingsniveau tijdens het werk. Een voorbeeld daarvan is dat de overheid niet langer voorschrijft hoeveel toiletten een bedrijf moet hebben, maar eist dat een werkgever zorgt voor een voldoende aantal toiletten. Hoe werkgevers en werknemers de doelen bereiken, kunnen ze per sector regelen. Vakbonden en werkgeversorganisaties kunnen daartoe arbocatalogi samenstellen waarin staat op welke manieren en met welke middelen bedrijven de doelvoorschriften kunnen halen. Omdat werkgevers en werknemers het arbobeleid samen invullen, verwacht Van Hoof dat het meer draagvlak krijgt binnen de onderneming. Als de arbocatalogi begin 2007 nog niet af zijn, kunnen werknemers en werkgevers bij het vormgeven van het arbobeleid binnen de onderneming tijdelijk terugvallen op de regels van de overheid.

De Arbeidsinspectie blijft controleren of ondernemers hun werknemers voldoende beschermen. Groepen die grotere gezondheidsrisico’s lopen, zoals zwangere vrouwen en jeugdigen worden nu extra beschermd. In de nieuwe wet blijft dat zo. Voor ondernemers is de nieuwe arbowet financieel voordelig. Ze krijgen meer ruimte om het beleid aan te passen aan de risico’s in hun eigen onderneming of sector. Door minder administratieve verplichtingen wordt jaarlijks in totaal 63 miljoen euro bespaard. Onderdeel van het wetsvoorstel is dat bij bedrijven tot en met 25 werknemers de werkgevers zelf de taken van de zogenoemde preventiemedewerker op zich mogen nemen. Nu ligt die grens bij 15. Zo’n preventiemedewerker controleert en bewaakt de arbeidsomstandigheden in het eigen bedrijf en is een aanspreekpunt voor werknemers.