MEER DUIDELIJKHEID IN VOLGENDE ISO 9001 NORM

Ruim een jaar geleden heeft ISO afspraken gemaakt over de reikwijdte van de amendering van ISO 9001, dat wil zeggen welke veranderingen wel en niet doorgevoerd zouden worden. In november 2006 heeft ISO over de voortgang hiervan in Busan, Zuid-Korea, vergaderd.

Het blijkt dat de aangebrachte veranderingen in de rondgestuurde Working Draft van de Amendement (AMD) niet voldoende zijn. Zo is er meer verduidelijking in de norm nodig. Dit heeft geleid tot enkele veranderingen in de ontwerpspecificatie van de AMD.

Hieronder volgt een aantal verduidelijkingen die aan de reikwijdte van de AMD worden toegevoegd:

 • De term ‘klant’ (houdt dit ook de eindgebruiker in?) (par 7.2.1).
 • Wat valt onder ‘ontwerp’ (par 7.3)?
 • Wat valt onder ‘inkoop’ (par 7.4)?
 • Wat wordt bedoeld met ‘nadat de dienst is verleend’ voor een dienstverlenende organisatie (par.7.5.2)?
 • De term ‘kalibratie’ (par.7.6.a) (en wat moet men met deze paragraaf wanneer een product niet tastbaar is?).
 • De relatie tussen de paragrafen 4.2.1 en 4.2.4 ten aanzien van documentatie-eisen algemeen en beheersing van registraties.
 • Welke processen worden bedoeld (par 7.1)?
 • Welke registraties worden vereist (par. 7.3.2 en 7.3.3)?
 • De termen ‘identificatie’, ‘geïdentificeerd’ en ‘identificeerbaar’.
 • De bewoording van par 8.3 Beheersing van afwijkende producten.
 • Wat valt onder ‘preventieve maatregelen’ (par. 8.5.3)?
 • De bedoeling van de input voor ontwerp en ontwikkeling (par. 7.3.2).
 • De term ‘bewaking’/’monitoring’ (onder andere in par. 8.2.1).

Herziening ISO 9004
De focus van ISO 9004:2000 ligt op prestatieverbeteringen en de tevredenheid van alle belanghebbenden bij de organisatie. De richtlijn bevat ook vragen voor zelfevaluatie. In de herziening wordt deze focus nog verder versterkt. De norm gaat richtlijnen bevatten voor de ‘sustainable’ organisatie. Er komen twee niveaus van zelfevaluatie: één voor het strategische niveau en één voor het operationele niveau.

Naar verwachting verschijnen de volgende ISO 9001 en ISO 9004 in 2009