Medicijngebruik en de RI&E

Weet u welke medicijnen uw collega met hartklachten gebruikt?
Nagenoeg iedereen zegt eerlijk: ‘Ik heb eigenlijk geen idee’.

Van belang is dat directe collega’s en BHV-ers adequaat kunnen reageren bij noodsituaties. Kennis van klachten en bijbehorend medicijngebruik moet onderdeel zijn van het voorbereid zijn op noodsituaties.

Het medicijngebruik van risicogroepen onder medewerkers en bijvoorbeeld bezoekers is bij het uitvoeren van Risico Inventarisaties & Evaluaties een onderbelicht aspect. Natuurlijk zijn er aspecten als privacy, medicijngebruik van tijdelijke aard en dergelijke. Echter de voordelen van het bekend zijn van medicijngebruik onder collega’s en BHV-ers is navenant.

Samengevat kan het volgende geadviseerd worden:

  • Neem ‘stimuleren bekendmaken medicijngebruik onder medewerkers’ op in de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak;
  • Overleg met directie, BHV-ers, preventiemedewerkers en andere betrokkenen hoe inhoudelijk vorm kan worden gegeven aan dit punt, stel een protocol op;
  • Stel BHV-ers en medewerkers op de hoogte;
  • Blijf de risicogroepen stimuleren hun medicijngebruik bekend te maken;
  • Controleer de actualiteit van de gegevens periodiek;
  • Stem uw BHV-oefeningen hier zo mogelijk op af.

Heeft u nog geen RI&E of wenst u uw bestaande RI&E te update, onze adviseurs hebben jarenlange ervaring in het opstellen en updaten van een RI&E in uiteenlopende branches en typen organisaties. We denken graag met u mee de RI&E binnen uw organisatie te laten passen.