MCDONALDS EUROPE STAAT ACHTER ISO 22000

McDonalds Europe staat achter ISO 22000 ”In ISO 22000 zien wij alle benodigde elementen terug voor een auditeerbare voedselveiligheidsnorm. De norm vormt het laatste stukje in de puzzel die het plaatje van een food processing management systeem compleet maakt.” Deze rake typering is terug te vinden in het commentaar dat de hamburgergigant heeft geleverd op het concept van ISO 22000, de nieuwe ISO-norm voor management van voedselveiligheid. In het commentaar schetst McDonalds Europe een beeld van de huidige situatie, waarin men geconfronteerd wordt met meerdere auditeerbare normen, zoals BRC, IFS, EFSIS, Deense HACCP en Nederlandse HACCP. Ze streven allen hetzelfde doel na, namelijk voorzien in een auditeerbare norm voor voedselveiligheid. Elk heeft echter een tekortkoming, aldus McDonalds Europe. BRC en IFS dekken HACCP verificatie niet af. EFSIS dekt veel extra punten af. Deense HACCP vraagt niet om een systematische benadering van CCP (Critical Control Point) identificatie. De Nederlandse HACCP ten slotte vraagt om risico inschatting voorafgaand aan de identificatie van het CCP. Hierdoor wordt subjectiviteit geïntroduceerd en geen extra toegevoegde waarde, maar wel extra papier. In reactie op deze ongewenste situatie, is McDonalds Europe zelf maar aan de slag gegaan. Men heeft een eigen norm gemaakt, gebaseerd op de beste elementen uit de bestaande standaarden. Men ziet deze aanpak niet als ideaal. Het liefst zou men de toeleveranciers auditen tegen een internationale norm. ”Maar een norm die aan al onze eisen voldoet, is er tot op heden niet”, aldus McDonalds Europe. Met de komst van ISO 22000 kan dit echter veranderen. Men geeft aan te hopen, dat de norm mondiaal snel geaccepteerd wordt. Zodra dit het geval is, zal McDonalds Europe gaan auditen tegen ISO 22000.