MARKTWERKING BORG REGELING SUCCESVOL

Vanaf 1 januari 2006 is de opvolger van de regeling BORG Beveiligingsbedrijf, de regeling BORG 2005 van kracht. De regeling wordt uitgevoerd door acht certificatie-instellingen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), beheerder van de regeling, introduceerde hiermee de marktwerking die door de BORG-installateurs gewenst werd. Na bijna driekwart jaar is al duidelijk dat de marktwerking succesvol is. Een compleet overzicht van gecertificeerde beveiligingsbedrijven is binnenkort te vinden op de nieuwe website www.gekeurdenveilig.nl

Jaarlijkse audits
Het doel van de BORG-regeling is om eigenaren van bedrijfspanden een goede inbraakbeveiliging te bieden, zodanig dat ook de verzekeraar tevreden is. Om dat te bereiken, worden in de regeling eisen gesteld aan de bedrijfsvoering van het installatiebedrijf dat de beveiliging uitvoert, de opleiding van het personeel en aan de wijze van aanbrengen van de veiligheidsmaatregelen. Bedrijven die gecertificeerde oplossingen willen bieden, onderwerpen zich aan jaarlijkse audits door onafhankelijke instellingen en ontvangen na succesvolle toetsing het BORG-certificaat.

Veel bedrijven zijn inmiddels volgens de nieuwe standaard geaudit. Omdat in de regeling niet zozeer de eisen zijn veranderd als wel logischer met elkaar in samenhang zijn gebracht, weten vele bedrijven die al volgens de oude regeling waren gecertificeerd, ook onder het nieuwe regime het certificaat te behouden. Bovendien hebben die bedrijven nu een keuze: was het vroeger één Certificatie-instelling (CI) die voor BORG-certificering in de markt was, tegenwoordig zijn het er maar liefst acht.

Nieuwe website Gekeurdenveilig.nl
Vanaf september 2006 lanceren de CI’s op initiatief van het CCV de gezamenlijke website Gekeurdenveilig.nl, die speciaal is bedoeld om eindgebruikers van beveiligingsoplossingen, en andere belanghebbenden zoals verzekeraars, een compleet overzicht te bieden van gecertificeerde bedrijven. De bedrijven die op de website worden vermeld, zijn gecertificeerd volgens de CCV-richtlijnen. Zo biedt de website inzicht in de kwaliteit van ruim duizend bedrijven en hun producten, systemen en diensten. De website verschaft op een heldere en objectieve wijze informatie over CCV-keurmerken, zoals de BORG-regeling en het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW), certificaten en gecertificeerde instellingen op het gebied van veiligheid.

Risicoklasse indeling
Momenteel leggen verzekeraars, in overleg met de beveiligingsbranche, de laatste hand aan een verbeterde risicoklasse indeling (VRKI). De risicoklasse indeling wordt leesbaarder en daardoor bruikbaarder, en een aantal zaken is nu beter geënt op de praktijk. De branche werkt zelf aan het verder vervolmaken en op de huidige ontwikkelingen aanpassen van de Voorschriften voor Inbraaksignaleringssystemen. Vooral de ontwikkelingen rond de transmissie van het signaal naar de alarmcentrale staan daarbij centraal. IP oplossingen en telefonie via de kabel zijn inmiddels gemeengoed aan het worden. De branche trekt hierbij uiteraard op met de afnemers en hun verzekeraars, maar heeft inmiddels ook deskundigen uit de wereld van de transmissie ingeschakeld.

Accreditatie
De volgende stap is om de BORG-regeling, zoals het CCV altijd heeft voorgestaan, geschikt te maken voor accreditatie. Accreditatie vereist een transparante en heldere structuur. Het CCV bespreekt deze zaken met de direct betrokkenen binnen haar Centrale College van Deskundigen (CCvD). Nog dit najaar verwachten de betrokken partijen voorstellen te kunnen doen om de regeling BORG 2005 geschikt te maken voor accreditatie.