MAAK VERPAKKING SNEL TRACEERBAAR

Vanaf 27 oktober 2006 moeten, in navolging van voedingsmiddelen, ook verpakkingen traceerbaar zijn. Op dat moment wordt het uitgestelde onderdeel uit de per 3 december 2004 in werking getreden EU-Kaderverordening 1935/2004, alsnog van kracht. In grote lijnen gelden voor voedingsmiddelen en verpakkingen dezelfde wettelijke eisen en wensen van toezichthouder VWA. Begeleidende papieren om de kwaliteit van verpakkingsmateriaal aan te tonen zullen over circa anderhalf jaar verplicht worden, tegelijk met het van kracht worden van een nieuwe verordening voor materialen van kunststof, zo valt te lezen in VMT nummer 13. Peter Bragt, inspecteur Productveiligheid bij de VWA, laat daarin weten dat bedrijven verplicht zijn van zowel hun toeleverancier als hun afnemer naam en adres van de rechtspersoon te overleggen en daarnaast een goede definitie van het product (inclusief batch/chargenummer) en leverantiedatum te geven. Verder geeft Bragt een aantal wensen van de VWA aan voor importeurs van verpakkingsmaterialen als producenten van verpakte voedingsmiddelen. De Europese Commissie heeft een gids voor corrigerende acties voor onveilige non-food producten opgesteld. Deze is via onderstaande rechtstreeks link te raadplegen. In Nederland heeft de VWA op haar site www.vwa.nl de informatiebladen ‘Melden en traceren’ en ‘Het opzetten van een crisisplan voor het grootwinkelbedrijf’ geplaatst. Verder heeft de Europese Commissie voor de praktijk een richtsnoer opgesteld voor de traceerbaarheid van levensmiddelen