Laatste veranderingen ISO 26000

ISO 26000, Guidance on Social Responsibility, is sterk verbeterd

De nieuwe ISO 26000 richtlijn, die organisaties helpt bij het implementeren van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), is in december 2008 gepubliceerd als Committee Draft (CD). De ledenlanden hebben gestemd of ISO/CD 26000 rijp is voor de volgende fase in het normontwikkelingsproces. Met meer dan tweede derde van de stemmen is besloten dat ISO 26000 doorgaat naar de DIS (Draft international Standard)-fase.

Wat zijn de verbeteringen in ISO 26000?

Er zijn een flink aantal verbeteringen in ISO 26000 doorgevoerd, die de richtlijn duidelijker maken.

 

  • Door meer figuren, tabellen en ‘boxen’ is ISO 26000 helderder en toegankelijker geworden voor de eindgebruiker en daardoor prettiger om te lezen.
  • Nieuwe definities, zoals ‘Due diligence’, zijn toegevoegd. De Nederlandse normcommissie MVO stelt voor de breder toepasbare term ‘Due care’ te hanteren.
  • Aanscherping principes en sphere of influence. Een aantal van de zeven MVO-principes die volgens ISO 26000 toegepast moeten worden bij het implementeren van MVO, zijn aangescherpt. Er is in de richtlijn meer aandacht voor de sphere of influence van een organisatie.
  • Handige bijlagen. In de nieuwe bijlage A van ISO 26000 wordt een omvangrijke lijst gegeven van vrijwillige MVO-initiatieven en instrumenten, inclusief toelichting op het doel met bijbehorend website-adres.
Bron: NEN