LAATSTE STEMRONDE ISO 9001:2008

Laatste stemronde ISO 9001:2008

ISO-leden kunnen tot 7 oktober 2008 hun stem uitbrengen op ISO/FDIS (Final Draft International Standard) 9001 ligt. Na goedkeuring verschijnt de definitieve publicatie eind 2008. NEN zorgt voor de vertaling van de nieuwe norm.

De nieuwe ISO 9001 is een amendering van ISO 9001:2000, wat inhoudt dat niet aan de eisen zelf is gesleuteld. Wel zijn verduidelijkingen en correcties aangebracht om een juiste en eenduidige interpretatie van de norm te bevorderen. ISO en IAF (International Accreditation Forum) hebben afspraken gemaakt over geaccrediteerde certificatie tegen ISO 9001:2008.

De veranderingen tussen ISO 9001:2000 en ISO 9001:2008 zijn gedetailleerd uitgewerkt in een bijlage B van de nieuwe norm. De nieuwe norm wordt vertaald, waarbij zo veel mogelijk aansluiting gezocht zal worden bij de bestaande vertaling van ISO 9001.

Nieuwe visie kwaliteitsmanagement
Aan de toekomstige revisie van ISO 9001 en andere normen in de ISO 9000-serie zal een nieuwe visie op kwaliteitsmanagement ten grondslag liggen. De verantwoordelijke ISO-commissie doet een oproep aan de normalisatie-instituten om uit alle landen experts te leveren die willen meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe concepten en ideeën.

In een breder overleg met andere ISO-commissies voor managementsystemen is overleg gaande hoe een betere samenhang te realiseren is tussen ISO 9001 en ISO 14001 (milieumanagementsystemen) en andere generieke ISO-normen voor managementsystemen.