KWALITEITSMANAGEMENT IS EEN ATTITUDE

Uit een recent gehouden onderzoek is gebleken dat een kwaliteitsmanagementsysteem alleen niet voldoende is voor een organisatie om aan de behoeften van de klant te voldoen. Echt succes heb je pas als ook de attitude van de organisatie verandert. Om dat te bereiken is het belangrijk dat kwaliteit serieus wordt genomen en mogen gebrek aan tijd en/of betrokkenheid van directie en medewerkers in de organisatie geen belemmering meer zijn. ConclusiesEnkele andere conclusies uit het marktonderzoek naar kwaliteitsmanagement dat het vaktijdschrift SIGMA (nummer 2, april 2005) publiceerde: • Kwaliteitsmanagement is een attitude en niet zozeer de inzet van het juiste kwaliteitssysteem; • De kwaliteit van de serviceverlening is minstens zo belangrijk als de productkwaliteit; • Kwaliteitsmanagement functioneert niet optimaal wanneer het in een afzonderlijke afdeling wordt georganiseerd; • Gebrek aan tijd en betrokkenheid wordt als grootste belemmering gezien voor het succesvol invoeren van een kwaliteitssysteem; • Veel organisaties formuleren doelstellingen met betrekking tot kwaliteit en bouwen meetpunten in; • Klantgericht werken is een reden om aan kwaliteitsmanagement te doen; • Kwaliteitsmanagement is vooral ondersteunend bij het identificeren van processen en procesverbeteringen; • ISO 9001:2000 wordt het meest gebruikt om een kwaliteitsmanagementsysteem vorm te geven; • Kwaliteitsmanagement moet kritische processen inzichtelijk maken; • MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is een nieuwe uitdaging voor de organisatie en de kwaliteitsmanager in het bijzonder;