Komende wijzigingen VCU

Hierbij willen we u vast kort op de hoogte brengen van enkele komende wijzigingen in de Veiligheids- en gezondheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus. Verwacht wordt dat de VCU halverwege 2011 wordt goedgekeurd door de Raad van Accreditatie. Dit betekent dat eind 2011 of begin 2012 de nieuwe norm actief zal worden. De overgangsperiode zal 1 jaar zijn. Dit betekent voor u dat u uw eerstvolgende audit na de officiële ingangsdatum geüpdate moet zijn naar deze nieuwe norm. Gezien de samenwerking tussen de RvA en het SSVV in het verleden is begin 2012 realistischer dan 2011.

Wat zijn voor u de belangrijkste wijzigingen (per paragraaf):

  • 1.1: Er dient ook een interne audit gehouden te worden voor de hoofdvestiging. Deze audit dient aantoonbaar besproken te zijn door de directie;
  • 1.2: De NEN 4400 blijft een eis onder de VCU. De Raad van State is bezig de NEN 4400 verplicht te stellen als vestigingseis voor een uitzendorganisatie in Nederland. Dit zal betekenen dat hij nog wel als eis in de VCU genoemd wordt maar in alle gevallen reeds aanwezig zal zijn;
  • 3.2: Als veiligheidspaspoorten worden gebruikt dient hiervan een procedure aanwezig te zijn;
  • 4.1: Onduidelijk is of VCA Basis / VOL voor uitzendkrachten als eis gaat gelden voor uitzendkrachten in risicovolle omgevingen of voor uitzendkrachten in risicovolle omgevingen bij VCA gecertificeerde bedrijven;
  • 4.3: Bewijs van medische geschiktheid dient aantoonbaar te zijn;
  • 4.4: Controle op afspraken (werkplekinspecties of evaluaties) dienen bij minimaal 10% van de klanten gehouden te worden;
  • 6.1: Meer eisen aan de aantoonbaarheid van medische geschiktheid (samenvoeging van de oude 6.1 en 6.2);
  • 6.2: Meer eisen aan de aantoonbaarheid van het periodieke medische onderzoek (nieuwe vraag). De PMO blijft hiermee een eis.

Daarnaast is er nog onduidelijkheid over hoe het zogenaamde ‘fase 1 en fase 2 onderzoek’ ingericht moet worden.