ISO VOEDSELVEILIGHEID NU OOK VOOR CATERING

Het gebruik en de erkenning van NEN-EN-ISO 22000 groeit. Naast deze basisnorm voor het managen van de voedselveiligheid, ontwikkelt ISO diverse aanvullende documenten voor toepassing in specifieke sectoren.
Onlangs is de aanvulling gepubliceerd die toepassing van ISO 22000 in de cateringsector vergemakkelijkt (NPR-ISO/TS 22002-2).

Op dit moment bestaan er al sectorspecifieke invullingen voor voedselproductie (NPR-ISO/TS 22002-1) en voor het boerenbedrijf (NPR-ISO/TS 22002-3). Ook wordt er gewerkt aan een document voor verpakkingsmaterialen voor voedsel en één voor transport en opslag. Doel van deze documenten is om implementatie van ISO 22000 in deze sectoren te vereenvoudigen. De kans is groot dat de normen ook voor de Nederlandse markt veel gaan betekenen.

(Bron: www.nen.nl)

Mocht u meer informatie willen hebben omtrent deze nieuwe standaard en mogelijkheden m.b.t. advies en certificering kunt u contact opnemen via het contactformulier of bellen.