ISO 9001 NU NOG TOEGANKELIJKER VOOR DE ZORG

Interpretatiedocument ISO 9001 Het interpretatiedocument voor ISO 9001 in de zorg (prCEN TS 15224) is gereed voor de commentaarronde van drie maanden. Dit document brengt de verschillende Europese ervaringen met kwaliteitsmanagement in de zorg samen. Hierdoor wordt de variatie tussen en binnen de landen geminimaliseerd. Vanuit Nederland is hier aan meegewerkt door de NMT, CCKL, GGZ Nederland, Cliënt en kwaliteit, KNMP, Sanquin, Prismant, IBMG, AZG, Stichting HKZ, het kwaliteitsinstituut voor de zorg CBO, NIAZ, verschillende adviesbureaus en certificerende instellingen. ISO 9001:2000 stelt algemene eisen o.a. op het gebied van klantgerichtheid, leiderschap, systeembenadering van managen en continue verbetering. Het interpretatiedocument voegt geen nieuwe eisen aan de norm toe, maar maakt de ISO 9001:2000 toegankelijker voor de zorgsector. De gezondheidszorg is in Europa zeer divers georganiseerd.

Dit komt doordat regelgeving en andere afspraken op nationaal niveau zijn vastgelegd. Langzamerhand is er behoefte ontstaan aan een integraal kwaliteitssysteem in Europa. Dit komt omdat de grenzen in Europa vervagen, en patiënten halen gepaste zorg over de grens. Daarnaast neemt de integratie op de arbeidsmarkt binnen EU landen toe, door schaarste van inzetbaar personeel. Het interpretatiedocument is van toepassing op een verscheidenheid aan zorgverlening, variërend van eerstelijnszorg, traumazorg en revalidatie tot specifieke diagnostiek. Organisaties in de gezondheidszorg kunnen het interpretatiedocument ISO 9001:2000 gebruiken voor het inrichten van hun kwaliteitsmanagementsysteem, zowel op het niveau van de totale organisatie als onderdelen daarvan.