ISO 50001: een oude norm in een nieuw jasje

Energie-systeem ISO 50001

ISO 50001 is de internationale norm voor energiemanagementsystemen (gepubliceerd in 2011). De norm richt zich specifiek op het  terugdringen van het energieverbruik van een organisatie. Dit op basis van een gedetailleerd inzicht in het energieverbruik en het gebruik ervan. Ten opzichte van de ISO 14001-norm worden zwaardere eisen gesteld aan de diepgang van de monitoring van het gebruik, de identificatie van mogelijke verbeteringen en doelstellingen om deze te realiseren.  Daar waar energie een van de milieuaspecten is in de ISO 14001-norm is het in de ISO 50001 het centrale onderwerp. Een verdieping dus.

Een duidelijk verschil met de ISO 14001-norm is dat de ISO 50001 zich alleen richt op het eigen energieverbruik van de organisatie en niet op het verbruik van energie in de keten.

De basis voor het energiemanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). ISO 50001 stelt, naast deze uitvoeringscyclus ook eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

  • Het gericht zijn op de continue verbetering van de energieprestaties;
  • Te zorgen dat alle informatie en middelen aanwezig zijn om de doelstellingen te realiseren;
  • Het voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

 

ISO 50001 norm

De officiële benaming is NEN-EN-ISO 50001:2011. Deze norm gaat de Europese norm voor energiemanagementsystemen (NEN-EN 16001:2009) vervangen. De ISO 50001 is vertaald in het Nederlands. De norm wordt in Nederland uitgegeven door NEN (Nederlands Normalisatie-instituut).

De ISO 50001-norm is wat betreft opzet vergelijkbaar met de ISO 14001-norm voor milieumanagementsystemen. Dit maakt het mogelijk om het energiemanagementsysteem te integreren in het milieumanagementsysteem. Voor organisaties die al veel aandacht aan het energieverbruik geven zal het integreren van energiemanagement in een milieumanagementsysteem een beperkte inspanning zijn.

ISO 50001 is het instrument om bedrijven te ondersteunen bij hun energiebeheer en bij het besparen van energie en kosten. De norm biedt richtlijnen voor allerlei organisaties van klein tot groot die op een systematische wijze hun energieprestaties willen verbeteren.

Voor meer informatie over certificatie conform de ISO 50001, bijvoorbeeld als onderdeel van de CO2-prestatieladder, neem vrijblijvend contact op.