Voor de ISO 26000  is een erkenningmogelijkheid ontwikkeld. Met NPR 9026 ‘Handleiding zelfverklaring NEN-ISO 26000’ kunnen organisaties laten zien dat zij de principes en richtlijnen in ISO 26000 toepassen. Uw organisatie kan dan ook via een zelfverklaring aangeven dat zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

Ontstaan van de zelfverklaring ISO 26000

De zelfverklaring is onder begeleiding van de NEN en in samenwerking met MVO Nederland ontwikkeld. Hiervoor is een commissie gevormd waarin onder andere VNO-NCW, ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, FNV Vakcentrale, Goede Waar & Co en het MVO-platform zitting hebben.

Advies en begeleiding

Als Van Voorst Consult merken we dat er, op dit moment, vaker waarde gehecht wordt aan een certificaat wat door een externe partij wordt getoetst. De MVO prestatieladder is hiervoor de meest complete normering. In veel gevallen zullen we u adviseren te starten met een CO2 prestatieladder, MVO-prestatieladder of ISO 14001 certificering.

De MVO zelfverklaring is een meer eenvoudige stap om te starten met milieu/MVO certificering. Dit is zeker geen verspilde tijd, mocht u een volgende stap willen zetten, kunt u verder bouwen op uw bestaande CO2 prestatieladder, MVO-prestatieladder of ISO 14001 managementsysteem / werkwijze.

We bekijken graag met u welke mogelijkheden er zijn van milieu en/of MVO-certificering, mogelijk opbouwend uitgespreid over de komende paar jaren.

Informatie aanvragen over deze norm?

Informatie-aanvraag norm kort

U kunt ook direct een adviesgesprek aanvragen.

Wij komen graag bij u langs voor een adviesgesprek van ongeveer een uur waarin we de tijd hebben om met u door te praten wat u wilt bereiken en hoe wij u daarbij kunnen helpen.

Klik om te zien hoe u zich voor kunt bereiden en om een moment te plannen waarop het gesprek u uitkomt. PLAN EEN ADVIESGESPREK