ISO 26000 en zelfverklaring in motie Tweede Kamer

Op 27 juni is door Kamerlid Sjoera Dikkers (PvdA) naar aanleiding van het Kameroverleg over ontwikkelingssamenwerking (OS), een motie ingediend om de Public Private Partnerships (PPPs) te koppelen aan de OESO Richtlijnen en ISO 26000, inclusief de Zelfverklaring (NPR 9026). PPP is een samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven.

Op vrijdag 1 juli is deze motie door de Tweede Kamer aangenomen. Dit betekent dat de regering bij zowel bestaande als bij nieuwe PPP’s de toepassingen in het kader van ontwikkelingssamenwerking van de hernieuwde OESO-richtlijnen verplicht stelt. Bovendien geeft ze aan dat de toepassing van ISO 26000 en een zelfverklaring (NPR 9026) een geschikt middel is om aan deze verplichting te voldoen.

Uit deze motie komt naar voren dat de Tweede Kamer de OESO-richtlijnen als normatief kader ziet en ISO 26000 en de zelfverklaring hiervoor als een geschikt hulpmiddel ziet om hieraan te kunnen voldoen.

Wat is ISO 26000?

Wereldwijd zijn afspraken vastgelegd in de internationale richtlijn ISO 26000 ‘Richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties’. ISO 26000 helpt bedrijven en organisaties om op een praktische manier met MVO aan de slag te gaan.

Bron: NEN