ISO 22005 NORM VOOR TRACEERBAARHEID

De internationale ISO-norm voor traceerbaarheid in de voedingsmiddelenindustrie is bekend. NEN-EN-ISO 22005 : 2007 geeft de basisprincipes en benodigdheden om een traceerbaarheidssyteem te ontwikkelen en te implementeren in een productieketen. ISO 22005 is de tweede voedselveiligheidsstandaard die de Internationale Standaarden Organisatie uitbracht. In 2005 kwam ISO 22000 uit. De norm stelt eisen aan een managementsysteem voor voedselveiligheid en richt zich op alle schakels in de voedselketen. ISO 22005 moet er voor zorgen dat producten sneller en efficiënter teruggeroepen kunnen worden.

Wat is ISO 22005
Sinds januari 2005 is de General Food Law (GFL) in werking getreden. Dit betekent dat alle bedrijven in de levensmiddelen- en diervoederbranche, van primaire sector tot de retail aan de traceerbaarheidseisen moeten voldoen die in de GFL beschreven staan. Hoewel er zeker bedrijven zijn die klaar zijn, zijn er ook veel bedrijven die worstelen met de opstelling van een goed traceerbaarheidssysteem. De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) heeft daarom de ISO 22005 norm opgesteld die handvaten biedt voor het opstellen van een traceerbaarheidssysteem.

De ISO 22005 norm beschrijft een aantal elementen die voor een bedrijf van belang zijn bij het opzetten en onderhouden van een traceerbaarheidssysteem.
– identificatie van doel;
– definitie van producten en relevante ingrediënten;
– definitie van verschillende stappen in de voedselketen;
– beschrijving van verschillende procedures ter ondersteuning van tracering;
– documentatie

Bij de ontwikkeling van de norm is rekening gehouden met de activiteiten van de Codex Alimentarius. Binnen de Codex zijn twee comités bezig met het onderwerp traceability ‘CCGP (Codex Committee on General Principles)’ en ‘CCFICS (Codex Committee on Food Import and export inspection and Certification Systems)’. Het contact dat reeds bestaat tussen ISO en de Codex zal ervoor moeten zorgen dat het werk afgestemd wordt en er geen tegenstrijdige documenten worden gepubliceerd. Daarnaast zal rekening gehouden worden met de ontwikkelingen binnen Europa en de eisen die de European Food Law stelt.