ISO 22000 VOORLICHTINGSMIDDAG

ISO 22000 bijeenkomst: “HACCP, BRC, BRC-IOP, QS, SQF, GMP, of toch maar ISO 22000?”.
In oktober 2005 is de definitieve versie van ISO 22000 verschenen. Van Voorst Consult heeft ruim elf jaar ervaring in het adviseren bij het opzetten en benutten van managementsystemen. Waaronder ook toonaangevende voedselveiligheid projecten. Daarom organiseerde zij op 8 november een informatiemiddag over deze nieuwe voedselveiligheidsnorm.
Opening
Stipt om 13:30 uur gaf Ing. G.J.C. (Gijsbert) van Voorst (directeur Van Voorst Consult) het startsein door een korte introductie te geven. Hierin deponeerde hij een aantal vragen en stellingen rondom ISO 22000. Kijkend naar het grote aantal standaarden (ook buiten de levensmiddelen) gaf hij als advies mee om eerst je organisatie goed te analyseren. Daarna komen pas de spelregels; voor welke standaard dan ook.
ISO 22000: Ontwikkeling en Certificatie
De eerste spreker was Ing. C. (Cor) Groenveld van Lloyds Register. Hij maakte deel uit van de internationale ISO 22000 werkgroep. Zo gaf hij aan, dat (mede door zijn inzet) de opbouw van ISO 22000 erg lijkt op de Nederlandse en Belgische HACCP-standaard. De basis van ISO 22000 ligt in de Codex Alimentarius, die “risico-gebaseerd” is. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld ISO 9001 waarin geen risicobeoordeling wordt gevraagd. Ook ging hij wat dieper in op de principes van ISO 22000 waarin weer duidelijk de Deming-cirkel van continu verbetering terugkomt. Een leuke anekdote was dat de term PRP’s (Prerequisite Programms) was “voorgeschreven” door een van de leden van de USA. Deze term was al zo in de USA ingeburgerd dat iets anders niet bespreekbaar was. Ook de brede oriëntatie en toepasbaarheid van de ISO 22000 norm in de hele food-keten en aanverwante industrie is het vermelden waard. Niet alleen levensmiddelenproducenten, maar ook producenten van bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, ongediertebestrijding en verpakkingsmaterialen, maar ook transportbedrijven kunnen door het invoeren van deze standaard aantonen dat ze rekening houden met de specifieke risico’s rondom voedselveiligheid.
ISO 22000: toekomstverwachtingen
Na de pauze ging Dhr. Groenveld in op de toekomst van ISO 22000 in relatie tot de andere standaarden in de levensmiddelenbranche. Het grootste voordeel van ISO 22000 is, dat deze nieuwe standaard internationaal wordt erkend en ingevoerd. Hij verwacht dat langzaam maar zeker deze nieuwe standaard andere standaarden zal gaan vervangen. Dit heeft nog wel tijd nodig. Onder andere de belangen van de retailers staan op het spel. Zij zijn nu standaardeigenaar van onder andere BRC en IFS. Cor Groenveld gaf aan dat met de retailers nu een positieve dialoog gaande is. In de ISO 22000 norm wordt meer geëist op het gebied van communicatie, ketengerichtheid, managementverantwoordelijkheid, beheersing van veranderingen en meten, analyseren en verbeteren. Daarnaast moeten nog een aantal aanvullende “Technical Specifications” worden ingevoerd, die nadere eisen stellen aan o.a. de PRP’s. Hierbij kan worden gedacht aan “TS2200X: Good Practices Agrarische Sector” of aan een technische standaard voor schoonmaakmiddelen. Een valkuil kan dus het invoeren van deze technische standaarden worden. Voor een goede acceptatie moet iedere “eiser” zijn punten terug kunnen vinden, maar daarnaast mag het ook geen document zijn die te streng en dus niet werkbaar is. Als afsluiting gaf hij mee dat ISO 22000 grote voordelen heeft met betrekking tot de ketengedachte, internationale harmonisatie, wegnemen van overlap en tegenstrijdigheden in standaarden, reductie van tijd en kosten en verbetering van kwaliteit van audits. Zijn presentaties kunt u vinden via onderstaande links. Delinuts: als eerste ISO 22000 gecertificeerd door TNO Vervolgens was het de beurt aan de heer A. (Adrie) Joosse salesmanager van Delinuts, één van de eerste ondernemingen in Nederland die al in het bezit is van het ISO 22000 certificaat. Naast het beschrijven van het certificatietraject (Delinuts was al gecertificeerd tegen de HACCP-standaard) ging hij ook in op de kosten en de financiële voordelen van het gecertificeerd zijn. Tijdens de Anuga in Duitsland presenteerde Delinuts het certificaat. Opmerkelijk vond hij zelf dat er vanuit de markt met veel belangstelling en ook zeer positief tegen ISO 22000 wordt aangekeken.
Praktische toepassing van ISO 22000
Een praktische invulling werd gegeven tijdens de presentatie van Gijsbert van Voorst en Ton Kortekaas. Door een aantal specifieke normvragen te stellen en deze in kleine groepjes te laten uitwerken begon de standaard “tot leven te komen”. Gesproken is onder andere over procedures en termen als terugtrekking en teamleider voedselveiligheid. Afsluiting Tijdens het forum ontstond er een aantal keren een leuke discussie tussen de deelnemers. Iets later dan gepland sloot Gijsbert van Voorst de voorlichtingsmiddag af.