ISO 22000 OVER VOEDSELVEILIGHEID GOEDGEKEURD!

Onlangs heeft ISO bekend gemaakt dat haar leden de definitieve versie van ISO 22000 op overtuigende wijze hebben goedgekeurd. ISO 22000 is de nieuwe ISO norm voor management van voedselveiligheid. Maar liefst 100% van de actief deelnemende leden (‘P’-members) hebben een positieve stem uitgebracht. Opmerkelijk is dat daarnaast ook negen observerende ISO-leden positief hebben gestemd. Deze overweldigende mondiale steun voor de nieuwe ISO 22000 norm geeft aan dat ISO 22000 breed gedragen wordt. Wat is ISO 22000? ISO 22000 (volledige titel: ”Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain”) is de nieuwe mondiale ISO norm voor het managen van voedselveiligheid in organisaties. De ISO 22000 norm is bedoeld als antwoord op de huidige wildgroei aan standaarden en certificaten op dit gebied in de voedingsmiddelensector. ISO 22000 is gebaseerd op de HACCP-prinicipes volgens Codex Alimentarius en de managementprincipes volgens ISO 9001. De norm is hiermee gemakkelijk te integreren met ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement). ISO/DIS 22000 Tijdens de vorige stemronde in juni 2004 waren er nog twijfels over de concepttekst (ISO/DIS 22000). Een aantal landen, waaronder Zwitserland en Frankrijk, bracht zelfs een negatieve stem uit. Daarnaast stuurden de lidstaten een grote hoeveelheid commentaar in op de ISO 22000 tekst. Dit gaf enerzijds aan dat het concept op flink wat punten verbeterd kon worden. Maar tevens dat er mondiaal een grote belangstelling voor deze ISO 22000 norm bestaat. De ISO 22000 -werkgroep heeft het afgelopen jaar een grote inspanning verricht door al deze commentaren te evalueren en een verbeterde ISO 22000 normtekst op te stellen. Dat dit een goed resultaat heeft opgeleverd, blijkt wel uit de 100% score na stemming!

Wilt u meer weten over ISO 22000 en wat Van Voorst Consult op het gebied van ISO 22000 voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op!