ISO 22000 OOK VOOR ZIEKENHUIZEN INTERESSANT

De nieuwe ISO norm voor voedselveiligheid is nu enige maanden op de markt. Diverse geledingen uit de voedingsmiddelensector zijn volop bezig om ervaring met de norm op te doen. ISO 22000 heeft een generieke opzet en is van toepassing in de gehele voedingsmiddelenketen. Zo nu en dan blijkt er ook uit onverwachte hoek belangstelling voor de norm te zijn. Al vlak na publicatie gaf McDonalds Europe aan dat men in ISO 22000 dé oplossing ziet voor het opzetten van een voedselveiligheidssysteem binnen de organisatie. Nu blijkt er ook bij de voedselverstrekkende onderdelen van ziekenhuizen een toenemende belangstelling voor de norm te ontstaan. Bij nader inzien geen vreemde ontwikkeling. Met name bij verstrekking van voedsel in ziekenhuizen is het belangrijk om de voedselveiligheid extra goed geregeld te hebben. De consument is bovengemiddeld kwetsbaar. De toename van belangstelling voor ISO 22000 vanuit deze sector is een interessante ontwikkeling. De belangstelling zal waarschijnlijk nog meer toenemen zodra ISO haar document met eisen aan audit en certificatie heeft afgerond (2e helft 2006). Dit document, ISO/TS 22003, is naar verwachting het startsein voor ISO 22000-certificatie.