ISO 22000 BIJEENKOMST: ISO 22000: DE NIEUWE NORM IN FOOD

In samenwerking met Syntens verzorgde Van Voorst Consult op 25 september 2006 een bijeenkomst over de nieuwe ISO 22000 norm.
Praktische toepassing van ISO 22000
Na de opening door Harry Hoogewonink van Syntens verzorgde de heer A. (Adrie) Joosse salesmanager van Delinuts samen met ing. G.J.C. (Gijsbert) van Voorst, directeur van Van Voorst Consult een duo-presentatie. Het ging hierin met name om de praktische toepassing van ISO 22000. Omdat Delinuts één van de eerste ondernemingen in Nederland was die het ISO 22000 certificaat behaald heeft, kon Adrie Joosse ook de nodige praktijkervaringen delen met de aanwezigen. Naast het beschrijven van het certificatietraject (Delinuts was al gecertificeerd tegen de HACCP-standaard) ging hij ook in op de kosten en de financiële voordelen van het gecertificeerd zijn. Opmerkelijk vond hij zelf dat er vanuit de markt met veel belangstelling en ook zeer positief tegen ISO 22000 wordt aangekeken. Bovendien bleken diverse afnemers bereid om het voedselveiligheidsmanagementsysteem conform ISO 22000 te accepteren in plaats van een BRC of IFS certificaat.
De duo-presentatie werd afgesloten met een praktisch advies van Gijsbert van Voorst:
“kijkend naar het grote aantal standaarden (ook buiten de levensmiddelen) is het aan te bevelen om eerst je organisatie goed te analyseren. Daarna komen pas de spelregels; voor welke standaard dan ook.”
ISO 22000: Ontwikkeling en Certificatie
Ing. C. (Cor) Groenveld van Lloyds Register . Hij maakte deel uit van de internationale ISO 22000 werkgroep. Zo gaf hij aan, dat (mede door zijn inzet) de opbouw van ISO 22000 erg lijkt op de Nederlandse en Belgische HACCP-standaard. De basis van ISO 22000 ligt in de Codex Alimentarius, die “risico-gebaseerd” is. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld ISO 9001 waarin geen risicobeoordeling wordt gevraagd.
Ook ging hij wat dieper in op de principes van ISO 22000 waarin weer duidelijk de Deming-cirkel van continu verbetering terugkomt. Een leuke anekdote was dat de term PRP’s (Prerequisite Programms) was “voorgeschreven” door een van de leden van de USA. Deze term was al zo in de USA ingeburgerd dat iets anders niet bespreekbaar was.
Ook de brede oriëntatie en toepasbaarheid van de ISO 22000 norm in de hele food-keten en aanverwante industrie is het vermelden waard. Niet alleen levensmiddelenproducenten, maar ook producenten van bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, ongediertebestrijding en verpakkingsmaterialen, maar ook transportbedrijven kunnen door het invoeren van deze standaard aantonen dat ze rekening houden met de specifieke risico’s rondom voedselveiligheid.
ISO 22000: toekomstverwachtingen
Na de pauze ging Dhr. Groenveld in op de toekomst van ISO 22000 in relatie tot de andere standaarden in de levensmiddelenbranche. Het grootste voordeel van ISO 22000 is, dat deze nieuwe standaard internationaal wordt erkend en ingevoerd. Hij verwacht dat langzaam maar zeker deze nieuwe standaard andere standaarden zal gaan vervangen. Dit heeft nog wel tijd nodig. Onder andere de belangen van de retailers staan op het spel. Zij zijn nu standaardeigenaar van onder andere BRC en IFS. Cor Groenveld gaf aan dat met de retailers nu een positieve dialoog gaande is. In de ISO 22000 norm wordt meer geëist op het gebied van communicatie, ketengerichtheid, managementverantwoordelijkheid, beheersing van veranderingen en meten, analyseren en verbeteren.
Daarnaast moeten nog een aantal aanvullende “Technical Specifications” worden ingevoerd, die nadere eisen stellen aan o.a. de PRP’s. Hierbij kan worden gedacht aan “TS2200X: Good Practices Agrarische Sector” of aan een technische standaard voor schoonmaakmiddelen.
Een valkuil kan dus het invoeren van deze technische standaarden worden. Voor een goede acceptatie moet iedere “eiser” zijn punten terug kunnen vinden, maar daarnaast mag het ook geen document zijn die te streng en dus niet werkbaar is.
Als afsluiting gaf hij mee dat ISO 22000 grote voordelen heeft met betrekking tot de ketengedachte, internationale harmonisatie, wegnemen van overlap en tegenstrijdigheden in standaarden, reductie van tijd en kosten en verbetering van kwaliteit van audits.
Presentatie Willem de Boer Partyservice
Tot slot verzorgde de heer Willem de Boer van Willem de Boer Partyservice een presentatie over zijn organisatie. Willem de Boer Party-Service is gespecialiseerd in de organisatie en totale verzorging van zakelijke en feestelijke evenementen op locatie. Vanuit het centraal gelegen hoofdkantoor werken dagelijks verschillende teams van gespecialiseerde medewerkers op de meest uiteenlopende locaties in geheel Nederland. De ingrediënten originaliteit, creativiteit en een perfecte culinaire invulling, die onmisbaar zijn om een evenement tot een succes te maken, behoren al bijna 25 jaar tot de bedrijfsformule van Willem de Boer Party-Service. Tijdens zijn presentatie kwam duidelijk naar voren dat het duurzaam ondernemen een belangrijk onderdeel is van het dagelijks handelen.
Afsluiting ISO 22000 bijeenkomst
Tijdens de vragen en discussieronde ontstond een aantal keren een leuke discussie tussen de deelnemers. De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding door het prachtige bedrijf van Willem de Boer Partyservice.
Wilt u meer weten over ISO 22000 en wat Van Voorst Consult op het gebied van ISO 22000 voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op!