ISO 22000 ALS CONCEPTNORM GEPUBLICEERD

ISO heeft begin juni 2004 de conceptnorm ISO/DIS 22000 ‘Food safety management systems – Requirements for organizations throughout the food chain’ gepubliceerd. Tot 3 november 2004 kunnen de ISO-lidstaten, waaronder Nederland, een stem op ISO/DIS 22000 uitbrengen en commentaar op de normtekst indienen. Onlangs heeft CEN de norm ook in het werkprogramma opgenomen. Er vindt een parallelle stemming plaats op internationaal (ISO) en Europees (CEN) niveau, leidend tot een gecombineerde ISO en CEN norm (EN-ISO). Openbare commentaarronde Naast de leden van de normcommissie kunnen ook andere organisaties commentaar op ISO/DIS 22000 bij NEN indienen. De normcommissie verwerkt alle door NEN ontvangen standpunten en commentaren tot het Nederlandse standpunt. NEN zal, evenals de overige lidstaten, het nationale standpunt bij ISO en CEN indienen. Het geheel aan commentaren van alle lidstaten zal door de ISO-werkgroep (WG 8) verwerkt worden. Dit zal leiden tot een verbeterde versie van ISO/DIS 22000. Het ‘DIS’ stadium is in principe het laatste stadium waarin inhoudelijk commentaar op een ISO-tekst kan worden doorgevoerd. Symposium ISO 22000 Eind mei organiseerden VMT en NEN een symposium over ISO 22000. Er is veel belangstelling voor het onderwerp, wat onder andere bleek uit een deelnemersaantal van 170. Na het symposium werd duidelijk dat ISO 22000 door diverse geledingen van de agro-food keten ondersteund wordt (o.a. industrie, diervoedersector en overheid). Kritisch element is (de kwaliteit van) certificatie. Ook bleek dat de retailers een gereserveerde houding hebben over ISO 22000. Met name het tot op heden ontbreken van concrete eisen aan GMP in de normtekst maakt dat de retailers niet achter de huidige normtekst staan.