ISO 22000 AANPASSING NOG NIET ZEKER

ISO 22000, de internationale norm voor management van voedselveiligheid, is gepubliceerd in 2005. Voor nieuwe ISO-normen geldt dat de ISO-lidstaten drie jaar na eerste publicatie kunnen aangeven of de norm aangepast moet worden, ongewijzigd bevestigd kan worden voor de komende vijf jaar of ingetrokken kan worden. Omdat de meningen van de lidstaten verdeeld zijn heeft ISO besloten nog geen definitieve beslissing te nemen.

In totaal hebben 43 lidstaten een stem uitgebracht. 25 hiervan, waaronder Nederland, geven de voorkeur aan ongewijzigd bevestigen van de norm. 11 lidstaten echter hebben aangegeven dat de norm op een aantal punten gewijzigd moet worden. Onder deze 11 lidstaten bevinden zich Canada, Denemarken, Japan, Frankrijk en de Verenigde Staten. Een aantal van deze landen heeft bijvoorbeeld aangegeven meer duidelijkheid te willen in de omschrijvingen van de begrippen PRP (PreRequisiteProgramme) en o-PRP (Operational PreRequisiteProgramme). Ook in Nederland is niet altijd voor iedereen duidelijk wat het verschil tussen beide is. Canada wil ISO 22000 ook aanpassen door nadrukkelijker op te nemen dat de norm niet alleen voor voeding, maar ook prima voor diervoederveiligheid gebruikt kan worden.

Hoewel een meerderheid van de lidstaten dus voor bevestiging heeft gestemd, is het aantal landen dat wijzigingen wil doorvoeren significant. ISO heeft daarom besloten nog geen definitieve beslissing te nemen, maar dit over te laten aan de nieuwe ISO subcommissie voedselveiligheid management. Deze subcommissie zal naar verwachting een eerste vergadering hebben in september en wordt voorgezeten door Denemarken. Nederland, actief betrokken bij het opstellen van ISO 22000, zal waarschijnlijk een delegatie afvaardigen.

Bron: NEN