VOORDELEN VAN ISO 14001-CERTIFICERING

De systematische ISO 14001-benadering geeft onder meer de volgende voordelen:

 • inzicht in de context waar je als organisatie in opereert (stakeholders, markt, regelgeving)
 • versterken milieubewustwording door de gehele organisatie
 • verbetering in de beheersing van aanwezige milieuaspecten:
  • besparingen in energie en andere grondstoffen en materialen
  • vermindering kosten van afvalmanagement
  • lagere distributiekosten of andere bedrijfs-relevante kosten
 • structureler vormgeven van voldoen aan wettelijke eisen
 • verbetering milieu-imago
 • structuur voor continue verbetering van de milieuprestaties.

De ISO 14001-norm is niet alleen een middel om te voldoen aan milieuwet- en regelgeving. Het is een managementtool die helpt de milieudoelstellingen voor de organisatie te realiseren.

Meer weten over ons no-nonsense advies?

Voor een oriënterend gesprek en toelichting van onze aanpak vult u het formulier in en dan bellen wij u binnen één werkdag terug. U kunt ook direct bellen met Gijsbert van Voorst: 06-54 20 13 35.