CASE MILIEUZORG ISO 14001

Een metaalbedrijf uit het MKB klopte bij Van Voorst Consult aan met een duidelijke vraag: Kunnen jullie ons ondersteunen bij het verkrijgen van de Wet Milieubeheervergunning op hoofdlijnen? Van Voorst Consult voerde gesprekken met de opdrachtgever en het plaatselijke gemeentebestuur. Vervolgens werden de milieuaspecten onderzocht. Op basis van de verbeteropties die naar voren kwamen, werd een bedrijfsmilieuplan opgesteld met meetbare doelstellingen.

Case Milieuzorg ISO 14001

Om daadwerkelijk een WM-vergunning op hoofdlijnen te krijgen, bleek een ISO 14001-milieuzorgsysteem noodzakelijk. Dit werd naadloos geïntegreerd in het al bestaande digitale kwaliteitssysteem (dat al gecertificeerd was conform ISO 9001:2000). De gemeente toetste uiteindelijk het milieu-zorgsysteem op volledigheid, implementatie en niveau. Het doel werd bereikt: de WM-vergunning op hoofdlijnen werd verstrekt.

Meer weten over ons no-nonsense advies?

Voor een oriënterend gesprek en toelichting van onze aanpak vult u het formulier in en dan bellen wij u binnen één werkdag terug. U kunt ook direct bellen met Gijsbert van Voorst: 06-54 20 13 35.