ISO 14001 is de internationale norm voor milieuzorg. Met een ISO 14001-certificaat toont u aan dat uw bedrijf inzicht heeft in haar risico’s en impact op het milieu en hierop actief maatregelen getroffen heeft om deze risico’s te beperken.

Wat is ISO 14001?

Milieuzorg en duurzaamheid zijn steeds belangrijkere thema’s in het bedrijfsleven en bij de overheid. Vandaar dat bedrijven die meedingen in aanbestedingen en tenders steeds vaker wordt gevraagd om een ISO 14001-certificering.

Uw opdrachtgever verzekert zich hiermee dat hij zaken doet met een bedrijf dat zich bewust is van de milieurisico’s die de bedrijfsactiviteiten met zich meebrengen en probeert deze te beperken. ISO 14001-certificering vraagt dus om een stuk bewustwording en ook om voortdurende aandacht van u en uw medewerkers.

ISO 14001-managementsysteem

Voor het toekennen van de ISO 14001-certificering controleert de certificerende instantie de maatregels die u hiervoor hebt vastgelegd in een zogenaamd ISO 14001 managementsysteem en toetst deze aan de realiteit op de werkvloer.

De ISO-norm heeft geen uitgebreide document-eisen (meer). Echter zult u uw context, wet- en regelgeving en uw inventarisatie van milieuaspecten liefst willen vastleggen zodat u als organisatie uw inzicht en opvolging hierop aantoonbaar hebt. Ook staat er hoe u probeert uw milieubeleid actueel te houden en deze zowel intern als extern communiceert.

Bedrijven die een ISO 14001-certificering behalen moeten hun milieubeleid actueel houden gericht op de omgeving en op haar eigen milieuimpact.

Als Van Voorst Consult zijn we gedreven in het ondersteunen van uw certificering. Onze tools besparen u kostbare tijd en onze adviseurs helpen u uw milieu-zorg zo in te richten dat deze uw werkprocessen versterken en uw milieu-impact beperkt. Vraagt u Van Voorst Consult om advies, dan zorgen wij dat het certificeringstraject soepel verloopt.

ISO 14001 combineren

ISO 14001 vertoont enkele overeenkomsten met andere gangbare normen en certificeringen. Voor bijvoorbeeld ISO 9001 en ISO 27001 of VCA geldt dat de eisen van deze normen een zekere overlap vertonen.

Van Voorst Consult heeft haar ISO 14001 handboek zo opgesteld dat die gemakkelijk aangevuld kan worden met de eisen die nodig zijn voor deze andere certificeringen. Wanneer u twee of meer certificeringen in één keer wilt behalen, bespaart u op die manier tijd en geld. Vraag naar de mogelijkheden!

ISO 14001 stappenplan

Wanneer u een ISO 14001-certificering behalen wilt en u roept daarbij de hulp in van Van Voorst Consult, profiteert u van onze kenmerkende no-nonsense aanpak. Wij helpen u snel en effectief naar het behalen van de ISO 14001-certificering in de volgende stappen:

  • Bepalen van uw context (stakeholders, wet- en regelgeving, markt/maatschappij)
  • Inventarisatie van de milieuaspecten van uw bedrijfsprocessen
  • Samen bepalen van uw werkwijze voor de meest significante milieuaspecten
  • Borging van de kritische punten in uw bedrijfsvoering
  • Vastlegging met onze EasyTool systematiek tot een eenvoudig handboek of managementsysteem
  • Jaarlijkse evaluatie van de werkwijze en registraties

Meer informatie over ISO 14001

ISO 14001 advies

Omdat milieuzorg een veelbesproken onderwerp is, geeft deze certificering uw bedrijf daadwerkelijk onderscheidend vermogen en levert u daarmee meer dan alleen het certificaat. Van Voorst Consult heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van certificeringstrajecten. Wij helpen u dan ook graag!

Voor een oriënterend gesprek en toelichting van onze aanpak kunt u direct bellen met Gijsbert van Voorst: 06-54 20 13 35 of maak gebruik van het onderstaande formulier. Wij bellen u dan binnen één werkdag terug.