ISO 14001 VAN BELANG BIJ DUURZAAM INKOPEN

De rijksoverheid gaat vanaf 2010 voor 100% duurzaam inkopen. Ook gemeenten, provincies en waterschappen zullen vanaf volgend jaar op grote schaal duurzaamheidscriteria hanteren bij het inkopen van goederen en diensten. In opdracht van het ministerie van VROM heeft SenterNovem voor meer dan 80 verschillende productcategorieën duurzaamheidscriteria ontwikkeld. Bij werken of diensten (bijvoorbeeld leveren van drukwerk, groenvoorziening of openbaar vervoer) worden zogenoemde geschiktheidseisen aan de leveranciers gesteld, waaronder in veel gevallen het hebben van een milieumanagementsysteem.

ISO 14001 certificaat

Een ISO 14001-certificaat wordt dan genoemd als een mogelijkheid om aan te tonen dat aan die geschiktheidseis wordt voldaan. Daarmee wordt het hebben van een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 een pluspunt voor veel bedrijven die leveren aan de overheid. Sowieso biedt ISO 14001 een goede systematiek om aantoonbaar de impact op het milieu te beheersen en te verminderen. Het gaat daarbij niet alleen om de milieu-effecten verbonden aan de eigen bedrijfsactiviteiten, maar ook de milieu-effecten die gekoppeld zijn aan producten en diensten die worden geleverd. Daarmee is ISO 14001 een bewijs van goed milieumanagement en verantwoorde ketenzorg.

(Bron: NEN)

Meer informatie ISO 14001 & duurzaam inkopen

Voor meer informatie over ISO 14001 en/of duurzaam inkopen kunt u contact opnemen via de contactpagina.