INTERACTIEF BEHAALT VCU CERTIFICERING

Vanuit de afdeling Techniek van InterActief was de behoefte ontstaan om de werkprocessen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu vast te leggen. Hiermee kan InterActief stelselmatig controles uitvoeren. Deels om een nog betere structuur aan te brengen, maar ook om hun relaties die VCA (Veiligheids gezondheid milieu Checklist Aannemers) gecertificeerd zijn, tegemoet te komen. De tegenhanger voor detachering en uitzendbureaus is het VCU (Veiligheids en gezondheids Checklist Uitzend- en detacheringsbureaus). Dit certificaat geeft InterActief de mogelijkheid om hun technische uitzendkrachten op een nog breder vlak uit te zenden. Veel bedrijven kiezen ervoor om alleen samen te werken met een uitzendbureau dat VCU gecertificeerd is. De wetgeving op dit gebied en controle daarvan wordt terecht steeds strenger, daarom was het voor InterActief een duidelijke keuze om dit met beide handen aan te pakken en InterActief zo snel mogelijk te certificeren. Voor InterActief staat voorop om een zo groot mogelijke veiligheid en gezondheid te kunnen waarborgen voor de uitzendkrachten van InterActief. Het opzetten van een systeem zoals het VCU is een intensief traject dat zorgvuldig moet gebeuren. InterActief heeft voor de begeleiding van de VCU certificering gekozen voor Van Voorst Consult.  VCU certificering? Van Voorst Consult begeleidt! Van Voorst Consult helpt organisaties bij het opzetten en benutten van een kwaliteitszorg-,arbozorg-, milieuzorg- of voedselveiligheidssysteem. De enige manier om kwaliteit te waarborgen, is zó ondernemen, dat de kans op fouten het kleinst is. Van Voorst Consult helpt concreet bij verbetertrajecten en het klaarstomen van organisaties voor certificeringen. Normen als ISO 9001, BRL, VCA, VCU, ISO 22000 kunnen hierbij een goed hulpmiddel zijn. Aantoonbaarheid van kwaliteit is tenslotte belangrijk. Een papiertje aan de muur is de kroon op inspanningen. En het herinnert uw klanten en medewerkers aan de opdracht van elke dag. Kwaliteit moet je doen! EasyTool een handig hulpmiddel bij VCU certificering Kwaliteit moet je doen. Maar wie moet wát doen? Welke medewerker heeft welke taak? Hoe verlopen processen en procedures? Van Voorst Consult ontwikkelde een praktisch en effectief hulpmiddel. Iedereen die met Word overweg kan,kan met EasyTool werken. In dit systeem wordt op een compacte en inzichtelijke wijze de processen in uw organisatie in beeld gebracht. De verschillende zorgsystemen kunt u integreren in één systeem. Hierdoor hoeven medewerkers geen beroep te doen op dikke handboeken. Via het netwerk kunnen zij altijd snel en eenvoudig de meest actuele versie raadplegen.

Wilt u meer weten over (VCU) certificering en wat Van Voorst Consult op het gebied van (VCU) certificering voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op!