Informatie nieuwe BRC Storage and Distribution versie 4

BRC-GS heeft middels een webinar de belangrijkste wijzigingen in de BRC Storage and Distribution versie 4 (kortweg BR S+D) bekend gemaakt. Inmiddels is de nieuwe BRC S+D versie 4 uitgebracht.

Audits tegen deze nieuwe versie zullen vanaf mei 2021 plaats moeten vinden. Kijkend naar de wijzigingen zijn er 3 aandachtsgebieden, namelijk wijzigingen in het protocol, inhoudelijke wijzigingen en de toevoeging van extra modules.BRC S+D versie4

Protocol

 • De belangrijkste wijziging is dat er een verplichte onverwachte audit 1x per 3 jaar wordt ingevoerd. Dit is een eis vanuit GFSI.
 • Als mogelijke optie wordt een “blended audit” geïntroduceerd, een combinatie van een audit op afstand (=remote) aangevuld binnen 28 dagen met een kortere audit op locatie. Er kan dan meer nadruk worden gelegd op de praktijk.
 • De kleurcode waarin de eis beschreven is geeft aan of een eis betrekking heeft op:
  • Faciliteiten en GMP;
  • Documentatie, systemen en registraties;
  • Of een combinatie van beiden.

Eisen

Inhoudelijk is de BRC S+D versie 4 ook aangepast ten opzichte van zijn voorganger. Hierbij de 10 wijzigingen die tijdens de BRC-GS webinar zijn besproken. In de definitieve versie zullen ook andere, veelal minder ingrijpende, aanpassingen gedaan zijn.

 • Product safety culture is een nieuw onderdeel voor de standaard. Dit is reeds doorgevoerd in andere BRC standaarden. Hierbij werden 4 aandachtspunten opgenoemd:
  • Communicatie strategie
  • Beoordeling van trainingen
  • Dock development
  • Prestatiebeoordeling van productveiligheidsactiviteiten
 • Een vertrouwelijk meldsysteem moet worden ingevoerd om het medewerkers mogelijk te maken bezorgdheden en incidenten te melden. Een zogenaamd klokkenluidersprotocol.
 • Interne audits: de eisen zijn aangescherpt, er wordt o.a. een risico-gebaseerde auditplanning gevraagd. Ook moeten de audits gelijk over het jaar worden verdeeld.
 • Onderzoek basisoorzaak: deze eis is uitgebreid, er wordt nu een procedure gevraagd wanneer en hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd.
 • Product fraude: vanuit de GFSI is dit een verplichte eis geworden, met name gericht op het voorkomen van inkoop van frauduleuze producten, maar ook instructie / training naar medewerkers om te transporteren producten te controleren en een (interne) melding te doen bij twijfel.
 • De selectie van leveranciers is uitgebreid: Nadruk op leveranciers die fundamenteel belangrijk zijn voor veiligheid, integriteit en kwaliteit van de verleende service. De voorkeur is dat een leverancier gecertificeerd is volgens een GFSI-erkend certificaat.
 • Ongedierte management: voorkomen en bestrijden moet voldoen aan wettelijke eisen. Daarnaast werd genoemd dat per november er ook een update zal verschijnen van de “BRC Best Practice Pest Management Guideline”.
 • Geautomatiseerde systemen (inclusief robotica) een nieuwe eis gericht op met name de validatie van geautomatiseerde processen bij de directe productverwerkingsactiviteiten.
 • Allergenen management: Vanuit de GFSI zijn de eisen m.b.t. allergenenmanagement aangescherpt. Belangrijk aandachtspunt: Het grootste risico zijn open producten die worden opgeslagen of gedistribueerd en zo worden blootgesteld aan eventueel aanwezige allergene stoffen.
 • Omgaan met open producten: alle eisen die betrekking hebben op open producten zijn ondergebracht in een apart hoofdstuk.

Extra modules

 • 10 Wholesale (=groothandel) Deze module was er al, maar er is meer nadruk komen te liggen op leveranciersacceptatie en klantgerichtheid.
 • 11 Cross Docking is een nieuwe module en van toepassing indien een transportbedrijf meerdere locaties heeft specifiek voor cross docking activiteiten.
 • 12 E-commerce is opgesteld maar het zal in de definitieve standaard pas duidelijk worden wat de scope hiervan is.
 • Onderstaande aanvullende modules blijven ongewijzigd:
  • 13 Contractual arragements (all services)
  • 14 Product inspection
  • 15 Contract Packing (repacking, assembly packing)
  • 16 Quantity control inspection
  • 17 Contract chilling / freezing/ tempering/ defrost and high pressure process operations
  • 18 Contract cleaning of baskets, roll cages and other distribution containers
  • 19 Waste recovery and recycling

Al met al, veel wijzigingen. Gedeeltelijk eigen BRC punten maar ook veel punten die door de GFSI worden verplicht.

Uiteraard zullen wij als een van de eerste de definitieve wijzigingen van de BRC Storage and Distribution versie 4 tot ons nemen en verwerken in ons frame en  sjablonen. Hiermee staan wij voor u klaar om u praktisch en doelgericht te ondersteunen met deze norm-update.
Bij vragen of nader gesprek hierover, neem vrijblijvend contact op via onze contactpagina of bel rechtstreeks met onze salesmanager Wim van Leeuwen op 06–57 47 69 04.