IFS TRANSPORT LOGISTIC AND STORAGE STANDARD (ILS)

De Duitse en Franse retailers, vertegenwoordigd door HDE (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels) en FCD (Fédération des Enterprises du commerce et de la Distribution), hebben naast de IFS (International Food Standard) die we reeds kenden voor de productie en de handel, nu ook een standaard ontwikkeld voor de beheersing van transport, logistieke dienstverlening en opslag. Daarmee is het gat, voor wat betreft certificeringsmogelijkheden, tussen de productie en de handel nu ook opgevuld. Door als IFS samen te werken met andere certificeringsnormen, zoals Q-S en EurepGap is het mogelijk de keten van “boer tot bord” te certificeren.

De ILS is op de bedrijven afgestemd die grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten voor / van de levensmiddelenproductie transporteren. Het betreft food en non-food-producten. ILS kan voor alle typen transport gehanteerd worden.

De eisen omvatten in totaal 98 criteria. Daarnaast worden er specifieke criteria geformuleerd voor bedrijven die zich slechts met bepaalde activiteiten bezig houden.
Er is een algemeen deel dat voor iedere organisatie geldt met ca. 46 algemene eisen op het gebied van HACCP en kwaliteitsmanagement.
Daarnaast zijn er twee delen waar, indien van toepassing, invulling aan gegeven moet worden. Het betreft het deel “opslag en distributie” en/of het deel “transport”.

Het deel opslag en distributie omvat 39 criteria die betrekking hebben op hygiene-eisen, verlichting, ongedierte, onderhoud, traceability en kalibratie. Het deel transport omvat 13 eisen voor verpakken en transport, zoals bijvoorbeeld temperatuurbeheer en de beheersing van de verlichting in de laadbak.

Door de opsplitsing voor verschillende activiteiten wordt het ook voor kleinere bedrijven, die slechts bepaalde specifieke logistieke diensten bieden, aantrekkelijker om te certificeren, aangezien er veelal overbodige criteria wegvallen.

Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst in Papendal lieten met name versleveranciers aan de retailsector weten dat ze in de toekomst van hun logistiek dienstverleners verwachten dat ze beschikken over de IFS Logistiek Standaard.