IFS en voedselfraude (vulnerability)

Voor IFS Food is een nieuwe versie (6.1) geschreven die tussentijds voorziet als update voor ontwikkelingen en wijzigingen in voedselveiligheid en kwaliteit in de voedselverwerking en voedselverpakking.

Wat kunnen we verwachten?

IFS Food | Van Voorst ConsultPer juli 2018 worden de audits van IFS uitgevoerd tegen deze nieuwste versie. Dit geldt zowel voor de onaangekondigde auditprogramma’s als de aangekondigde variant. Een overgangsperiode is er niet. Dit betekent dat u ruim op tijd moet beginnen met de voorbereidingen!

Ook voor IFS wijzigen eisen en komen er aanvullingen. De meest in het oog springende wijziging is de toevoeging aan hoofdstuk 4 namelijk paragraaf 4.21 “Food Fraud”. De foodstandaard van BRC heeft in de laatste versie (7) ook diverse eisen geformuleerd t.a.v. voedselfraude en kwetsbaarheid.

Naast deze belangrijke paragraaf zijn er natuurlijk ook nog andere wijzigingen. Denk aan:

  • Een vereiste met betrekking tot het beheer van allergenen is gewijzigd
  • Beschrijving van procedures voor integriteitsprogramma’s aangepast volgens de regels geldig sinds 1 mei 2017
  • Verwijzingen naar de huidige Doctrine zijn opgenomen
  • Verplichte opname van QR-codes op het IFS-certificaat om de authenticiteit te traceren

Echter het betreft, zoals gezegd, een tussentijdse versie. Een volledig nieuwe versie van IFS Food (versie 7) mogen we eind 2018 verwachten. Gebruikelijk is dat er voor deze versie een consultatieronde zal plaatsvinden, dit betekent dat de nieuwste versie waarschijnlijk pas vanaf begin 2019 in werking zal treden.

Hoezo voedselfraude?

De belangrijkste wijziging heeft tegelijkertijd ook voor uw voedselveiligheid systeem de grootste impact. Althans, IFS eist dat er een analyse wordt uitgevoerd op “grondstoffen, ingrediënten, verpakking en uitbestede processen om het risico van fraude en frauduleuze activiteiten te bepalen met betrekking tot vervanging, verkeerde etikettering, vervalsing of namaak…” Deze eis is natuurlijk ingegeven door de recente schandalen rond voedsel.

In de praktijk zal dus elke grondstof en ingrediënt heel grondig bekeken moeten worden. Met name naar de toeleveringsketen en herkomst van grondstoffen en ingrediënten, maar ook naar het gehele (interne) proces van levering en verwerking.

Ook BRC heeft een dergelijke eis reeds geformuleerd in haar nieuwste standaard. Op basis van BRC-eisen en richtlijnen is Van Voorst Consult natuurlijk direct aan de slag gegaan bij diverse klanten om hiervoor een oplossing te bieden. Heel belangrijk voor onze klanten is het overzicht, een duidelijke methode en een tool die gebruiksvriendelijk is binnen het geheel van uw voedselveiligheidssysteem.

Advies

Uiteraard ondersteunen we u bij het opstellen en beheren van dit belangrijk onderdeel van uw gevaren- en risicoanalyse, het onderdeel vulnerability assessment.

Neem voor vrijblijvend advies of ondersteuning bij het implementeren contact op met Gijsbert van Voorst via 06 – 54 20 13 35 of ons contactformulier. Wij helpen u graag!