IFS en BRC voldoen voor NVWA

IFS en BRC zijn de eerste schema’s die voldoen aan de criteria van Taskforce Voedselvertrouwen. Door deze schema’s te accepteren geeft de nVWA aan deze certificatiesystemen te zien als toezichtondersteunend. Fabrikanten laten via deze certificeringen zien dat belangrijke aspecten zoals: integriteit en voedselveiligheid geborgd zijn en dat ze ook werken aan continuity improvement.

Goedkeuring

Via www.ketenborging.nl kunnen schemabeheerders een aanvraag doen voor acceptatie van hun schema. De verwachting is dat naast IFS en BRC ook het schema FSSC 22000 zal worden geaccepteerd door de initiatiefnemers. Ook andere schema’s worden op dit moment beoordeeld. Meer informatie is op de website van de taskforce te vinden (www.ketenborging.nl).

Transparantie

Het gaat de initiatiefnemers met name om de transparantie in markt voor consumenten. Ook het melden van informatie door de nVWA bij incidentele gevallen aan de schema-eigenaar behoort tot de maatregelen die transparantie moet bewerkstelligen. Hierbij tekenen fabrikanten voor deze vorm van informatie-uitwisseling. Veel fabrikanten hebben hier overigens geen moeite mee.

Toezichtvormen

De nVWA zal naast dit initiatief ook tijdens het Food Safety Event, dat VMT op 6 oktober in Dordrecht organiseert, haar nieuwe toezichtvormen gaan toelichten. Deze zullen mee ontwikkelen met nieuwe inzichten en de veranderingen in de levensmiddelenindustrie.

Bron: www.vmt.nl