HYGIËNEWETGEVING IN 2006

Op 1 januari 2006 is de nieuwe Europese wetgeving over de hygiëne van levensmiddelen en diervoeders in werking getreden. De hervormde wetgeving moet zorgen voor een nog veiliger en transparanter systeem voor de productie van levensmiddelen en diervoeders. Een belangrijke verandering is dat nu de gehele primaire sector – van het fokken en telen van primaire producten tot aan het slachten, inclusief de jacht en de visvangst – onder de voedselveiligheidswetgeving valt. Bovendien moeten alle bedrijven die levensmiddelen en/of diervoeder produceren, verwerken, opslaan, vervoeren of verhandelen zich registreren. De overheid heeft zo een volledig en actueel beeld van bedrijven die zich bezig houden met levensmiddelen en diervoeders. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft een centrale rol als toezichthouder.