HYGIËNECODE WOONVORMEN

Begin januari zal de aangepaste Hygiënecode woonvormen verschijnen. Het pakket Hygiënecode woonvormen zal worden toegestuurd aan de directie van instellingen met woonvormen die lid zijn van ActiZ, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en GGZ Nederland. Het pakket Hygiënecode woonvormen bestaat uit een cd, een dvd en een boekje.

De cd bevat documenten voor drie doelgroepen: 1 begeleiders, 2 teamleiders/coördinatoren, 3 directies.

Op de dvd staat een video ‘veilig in de winkel, veilig thuis’ die gebruikt kan worden bij traning of bijscholing van begeleiders en cliënten die zelfstandig gaan wonen. Het boekje is de Hygiënecode woonvormen in gedrukte vorm. Voor directies is opgenomen wat belangrijk is bij de bouw en inrichting van een woonvormkeuken. Ook hygiëneregelgeving, toezicht en verantwoordelijkheden komen in dit gedeelte aan de orde.

Kenmerken van een woonvorm
Hierin wordt beschreven dat het in woonvormen­:

  • de bedoeling is dat er zoveel mogelijk wordt geleefd als in een gezin.
  • er geen complexe handelingen (bijvoorbeeld inkoelen van maaltijden) worden uitgevoerd.

Dit zijn belangrijke kenmerken van een woonvorm.

Verplichte registratie voor begeleiders is vervallen. Wel moeten de woonvormen eenmaal per jaar een audit hebben ondergaan. Dit kan door een functionaris van de instelling zelf worden gedaan, maar mag ook worden uitbesteed.

Toezicht door de Voedsel en Waren Autoriteit
De Voedsel en Waren Autoriteit kan bij de directie van de zorginstelling vragen om aan te tonen dat in de woonvormen maatregelen worden genomen om veilig voedsel te verstrekken. De controleur van de VWA kan de woonvorm zelf alleen bezoeken als de directie dit toestaat en zorgt voor begeleiding van de controleur.

Advies en begeleiding
Van Voorst Consult heeft ruim 11 jaar ervaring met het begeleiden van kwaliteits­managementsystemen en certificering. Zo kan Van Voorst Consult u uitstekend helpen bij het uitvoeren van de bovengenoemde audits. Neem contact met ons op voor meer informatie!