Herziening ISO 14001

Zoals nu de planning is zal met ingang van september 2015 de nieuwe ISO 14001 norm worden gepubliceerd. SCCM  (zie www.sccm.nl) beheerd dit schema voor Nederland en heeft onlangs een webinar gehouden over de wijzigingen die gepland zijn. Frans Stuyt is directeur bij SCCM en lid van de Normcommissie. De hele presentatie en ook de webinar is terug te vinden op de site van het SCCM: https://www.sccm.nl/landpag-webinar01-after

Let op: De informatie hieronder is op basis van de NU voorgestelde wijzigingen in de norm. Op dit moment is er het voorstel ISO/CD 14001.2 gepubliceerd, hierna volgt er nog een DIS versie en pas daarna de definitieve versie. Uit het verleden blijkt dat de grote lijn in zo’n CD versie wel wordt uitgezet, maar dat er toch nog grote verschillen zijn met de uiteindelijke officiële versie. Daarom is het op dit moment nog te vroeg om op basis van dit document het managementsysteem te updaten. Zeker ook omdat er na het uitbrengen van de definitieve versie in 2015 er ook nog een overgangstermijn zal worden aangehouden.

Twee sheets uit deze presentatie geven een goede samenvatting van de wijzigingen in de norm. Deze toelichting op de indeling van de 14001 kunt u hier en hier downloaden.

De eerste grote wijziging is dat de norm van 4 hoofdstukken wordt uitgebouwd naar 10. Dit om aan te sluiten bij de High Level Structure (HLS). Ook de ISO 9001 zullen op deze 10 hoofdstukken zijn gebaseerd. In de HLS staan standaard eisen die in elke standaard terug moeten komen.
Kijkend naar de ISO/CD 14001 (te koop bij NEN) staat in zwarte tekst de eisen / vaste tekst uit de HLS, in blauw de aanvullingen voor het milieu (-managementsysteem.) Als er dus tegen verschillende standaarden wordt gecertificeerd, zal men met name op deze aanvullingen moeten letten.

Andere belangrijke wijzingen betreffen:

  • Een bedrijf moet bij de risicobenadering eerst een risicoanalyse maken van de stakeholders met hun eisen en wensen;
  • Er zal meer focus zijn op ketenbenadering ook dit zal in de risicobenadering terug moeten komen;
  • Bij het maken van een risicobeoordeling zal er meer nadruk moeten komen op: de omgeving (zie ook stakeholders), milieurisico’s en kansen van een organisatie, levenscyclus benadering;
  • Er zal meer nadruk komen op de relatie tussen significante aspecten, KPI’s  en doelstellingen;

Verder zal er (nog) meer nadruk komen te liggen op de compliance status.
Dit zijn de belangrijkste richtingen van wijzigingen, maar er is nog niet bekend wat er uiteindelijk als eis in de definitieve norm wordt opgenomen.

Van Voorst Consult is een adviesbureau die zich met name focust op invoeren, implementeren en certificeren van managementsystemen. Een van onze sterke punten is om de eisen van diverse standaarden om te bouwen tot één systeem/werkwijze om de organisatie te besturen. Gedacht kan worden aan de combinaties ISO 9001 en ISO 14001, maar ook op gebied van voedselveiligheid en veilig werken hebben wij experts in huis.

Meer informatie, vul vrijblijvend ons contactformulier in of bel: 06-54 20 13 35.