GMP+ FSA: jaarlijkse update

De GMP+ International heeft 24 maart een update uitgevoerd van alle normen die zijn gepubliceerd op hun website. Vrijwel alle normen die op de website staan zijn doorgelicht en geüpdatet.

Voor gecertificeerde bedrijven is het belangrijk om de van toepassing zijnde documenten te beoordelen en te kijken of wijzigingen van toepassing zijn.

Hieronder volgen een paar toelichtingen op de belangrijkste wijzigingen:

  • Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen vastgesteld. Het gaat, zoals eerder aangegeven om verduidelijkingen en aanvullingen op detailniveau.
  • Veranderende definities in EU wetgeving zo wordt nu gesproken over  ‘voedselproducerende dieren’ en ‘niet-voedselproducerende dieren’
  • Wijzigingen zijn aangegeven in de documenten en met grijs gemarkeerd.

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze wijzigingen, neem dan contact op met uw adviseur of  stel uw vraag via ons contactformulier.