GMP+ ERKEND ALS INTERNATIONALE STANDAARD

GMP+ is erkend als internationale certificatiestandaard. Dat heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) gemeld aan het Productschap Diervoeder. Door deze erkenning van de RvA krijgt het GMP+-certificaat een hogere status. GMP+ gold wereldwijd al als vooraanstaand. Het kwaliteitssysteem van het PDV is nu te vergelijken met andere internationale standaarden, zoals HACCP en ISO. De erkenning van GMP (good manufacturing practice) is daarmee een volgende stap in de kwaliteitsborging van de diervoedersector. Op verzoek van het PDV onderzocht de RvA de opzet en controle van GMP+. Dit onderzoek betrof onder meer de aspecten waarop binnen GMP+ op producten en productieprocessen wordt gecontroleerd (het certificatieschema). Naar het oordeel van de RvA voldoen opzet en beheer van GMP+ aan internationale certificatie-eisen. Ook de transparantie en de onafhankelijkheid van de uitvoering zijn afdoende geborgd.

Bij GMP+ waakt het Centraal College van Deskundigen Diervoedersector (CCvDD) over het certificatieschema en de certificerende instellingen. Het CCvDD vertegenwoordigt alle belanghebbende schakels in de diervoedersector. Voor die positie en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het productcertificatiesysteem gaf de RvA het college een positieve beoordeling (het voldoet aan de zogeheten NEN-EN 45011). Na het behalen van deze mijlpaal ontstaat de mogelijkheid om certificerende instellingen te accrediteren voor GMP+. De RvA zal hier in de loop van dit jaar mee van start gaan; de instellingen kunnen zich daartoe melden bij de RvA. Als een geaccrediteerde instelling een GMP+-certificaat afgeeft, heeft dit een RvA-keurmerk. Dit vergroot de waarde van het certificaat.