GMP+ EN QS STREVEN NAAR UITWISSELBAARHEID

Het Productschap Diervoeder (PDV) en QS Qualität und Sicherheit GmbH hebben de intentie uitgesproken om tot volledige uitwisselbaarheid van het GMP- en QS-certificaat te komen. De uitwisselbaarheid vergemakkelijkt de internationale afzet van diervoeders en brengt administratieve lastenvermindering voor diervoederbedrijven met zich mee.

Voordelen uitwisselbaarheid Een van de voordelen van de uitwisselbaarheid is dat diervoederbedrijven niet langer twee audits hoeven te ondergaan of twee certificaten te hebben. Op basis van één certificaat zijn ze gekwalificeerd om diervoeders af te zetten aan bedrijven in zowel Nederland als Duitsland. Het streven is de uitwisselbaarheid van beide kwaliteitsborgingsystemen nog dit jaar rond te krijgen. Op dit moment worden de certificatieschema’s van GMP+ en QS vergeleken en de uitkomsten daarvan beoordeeld door het College van Deskundigen van zowel PDV als QS. Daarna volgt een definitieve beslissing over de uitwisselbaarheid. De intentieverklaring borduurt voort op de verklaring die eerder dit jaar werd getekend door de eigenaren van het GMP- en QS-certificaat. Daarin werd vastgelegd dat Nederlandse GMP+- gecertificeerde diervoederproducenten van premixen en enkelvoudige voeders onmiddellijk een QS-contract kunnen tekenen, zonder een aanvullende audit. Het fundament voor de overeenkomst ligt in de ‘European Meat Alliance’. In deze alliantie zijn gemeenschappelijke criteria op het gebied van levensmiddelenveiligheid vastgelegd voor de kwaliteitsborgingsystemen uit België (Certus), Denemarken (QSG), Nederland (IKB) en Duitsland (QS).