GMP+ DIERVOEDER GESTROOMLIJND MET ISO 22000

Het Productschap Diervoeder gaat zijn GMP+ stroomlijnen met ISO 22000. Hiermee wil het Productschap bereiken dat de diervoedersector een volwaardige invulling geeft aan zijn positie in de voedselketen. Johan den Hartog, secretaris van het Productschap Diervoeder, geeft in een artikel in VMT aan dat de sector hiermee inmiddels vergevorderd is.

Begin dit jaar veroorzaakte een hulpstof in diervoeder opnieuw een dioxine-incident. Het voedselveiligheidsysteem voor diervoeders, GMP+, werd op de proef gesteld. Dit systeem ging eerder dit jaar grondig op de schop. Later dit jaar wordt het verder aangepast aan nieuwe wetgeving en wensen uit de markt. Het dioxine-incident was voor het Productschap mede aanleiding het gebruik van hulpstoffen in de voedingsmiddelenindustrie te inventariseren.