GMP+ – CERTIFICATIESCHEMA DIERVOEDERSECTOR 2006

Twee jaar geleden is om diverse redenen besloten de GMP+ -certificatieregeling diervoedersector in z’n geheel te herzien. Dit betekent dat alle GMP+-standaarden en andere GMP+-documenten zijn aangepast. Nieuw GMP+ certificatie schema per 1 januari 2006 De vernieuwde GMP+-documenten zijn allemaal ondergebracht in het GMP+- certificatieschema Diervoedersector 2006. Het bestuur van het Productschap Diervoeder heeft onlangs al deze documenten goedgekeurd. Het nieuwe schema wordt operationeel vanaf 1 januari 2006. Het GMP+-certificatieschema diervoedersector 2006 moet gezien worden als een vernieuwing van de bestaande certificatieregeling. Het is de bedoeling dat deelnemers aan de huidige regeling soepel en zonder al te veel extra inspanning en kosten kunnen ‘overstappen‘ op het nieuwe certificatieschema en de nieuwe standaarden. Daartoe is een overgangsregeling opgesteld. Indeling Het gehele schema bestaat uit 3 groepen documenten te weten de A-serie, de B-serie en de C-serie. De A-serie bevat het reglement en de C-serie de voorwaarden voor certificerings-instellingen. Voor deelnemers is de B-serie het belangrijkste. Hierin zijn de eigenlijke standaarden opgenomen. De belangrijkste standaard (B.1) geeft de eisen weer voor het borgen van diervoederproductie en -producten. In feite is dit een samenvoeging van de oude standaarden GMP01 met GMP02, GMP03, GMP04 en GMP09. Daarnaast zijn er voor enkele bijzondere activiteiten aparte standaarden gemaakt. Dit was ook in de huidige indeling het geval. In deze B-serie is tevens een aantal bijlagen opgenomen met aanvullende, specifieke eisen voor bepaalde onderdelen van de standaard, bijvoorbeeld productnormen, directie-verklaring, identificatie en traceerbaarheid, recall, versleping en inkoop. Vanuit de standaarden wordt verwezen naar deze bijlagen. Voor meer informatie over deze wijziging wordt verwezen naar de Algemene Inleiding op het GMP+-certificatieschema. Dat u via onderstaande link kunt vinden. Informatie en implementatie Deze wijziging betekent voor de deelnemers aan de GMP+-certificatieregeling een hele verandering. Daarom zal er na de zomer op tal van momenten informatie worden verstrekt, zodat iedereen goed kennis kan nemen van de wijzigingen. Het Productschap Diervoeder zal daarvoor haar gebruikelijke informatiekanalen benutten. Tevens is het de bedoeling om informatiebijeenkomsten te organiseren, gericht op doelgroepen (bedrijven, adviesbureaus, certificerende instellingen). U kunt de nieuwe standaarden vinden via onderstaande link. Tot slot De gepubliceerde documenten kunnen overigens nog wijzigen, doordat er nog een spellings- en taalcontrole plaatsvindt. Als u fouten of andere onvolkomenheden aantreft, kunt u deze ook doorgeven aan het Productschap Diervoeder (www.pdv.nl). De GMP standaarden zijn op dit moment nog niet in de Duitse en Engelse taal beschikbaar. dit zal eind augustus pas kunnen plaatsvinden.